REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Oikaisu

Kainuun ely-keskus antoi lausunnon Terrafamen yva-ohjelman täydennyksestä Sulatto. Asiaa koskevassa uutisessa (Kainuun Sanomat 5.7.) viitattiin useasti virheellisesti yva-selostukseen eikä yva-ohjelmaan. Uutisoidut lausunnot koskevat siis alustavan yva-ohjelman täydennystä, jonka jälkeen yhtiö valmistelee varsinaisen yva-selostuksen. Terrafame kertoo ottavansa lausunnot huomioon yva-selostuksessa, jossa se arvioi myös onnettomuusriskit.

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »