REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Juha Neuvonen/Arkisto
Luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri katsoo, että Terrafamen pitää rakentaa vaarallisen jätteen kaatopaikka Sotkamon kaivokselle.

Onko kaivoksen valvonta laiminlyöty?

Ympäristöjärjestö pyytää poliisia tutkimaan Terrafamen valvonnan. Kainuun ely-keskus muistuttaa, että laajaa kaivostoiminta ei muutu hetkessä.

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri on tehnyt poliisille tutkintapyynnön Kainuun ely-keskuksen toiminnasta.


Lue lisää aiheesta

« »