REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Pertti Granqvist/Arkisto
Terrafamen kaivostoiminnan jatkosuunnitelmissa purkuputki sijaitsee edelleen Nuasjärvessä noin 8 metrin vesisyvyydessä. Kuva on purkuputken asennuksesta kesältä 2015. Kuvassa näkyvien työmaan ympärillä olleiden puomien kannattelemilla suojaverhoilla pidettiin kiintoaine työmaa-alueella.

Paras ratkaisu ympäristölle puuttuu

Huoli sulfaattipäästöistä ja vajaasta kokonaiskuvasta toistuu lausumissa, joita Kainuun ely-keskus sai Terrafamen vesienhallinnan yva-selostuksesta.

Terrafamen vesienhallinnan yva-selostus on puutteellinen.


Lue lisää aiheesta

« »