REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Pekka Perän ehdollinen vankeus muuttui sakoiksi: Hovioikeus hylkäsi useita syytteitä pörssiyhtiö Talvivaaran nikkelitiedotusjutussa

Helsingin hovioikeudessa käsiteltiin muun muassa sitä, tiedottiko pörssiyhtiö Talvivaara riittävän totuudenmukaisesti sijoittajille yhtiön nikkelituotannosta. Hovioikeus kumosi lukuisia syytteitä, joita käräjäoikeus langetti.

arkisto
Helsingin hovioikeus hylkäsi kaksi syytettä, jotka käräjäoikeus luki Talvivaaran Kaivososakeyhtiön entisen toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan Pekka Perän syyksi. Perälle tuli ehdollisen vankeuden sijaan sakkoja hovioikeudessa.

Markku Uhari

Helsingin hovioikeus hylkäsi lukuisia syytekohtia Talvivaaran pörssiyhtiötä koskevassa arvopaperi- ja talousrikossyytteitä käsitelleessä haarassa.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n entisen toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Pekka Perän käräjäoikeudessa saama ehdollinen vankeusrangaistus muuttui hovioikeudessa 40 päiväsakoksi, joiden summa oli yhteensä 240 euroa.

Myös yhtiön talous- ja rahoitusjohtajana toimineen naisen ja yhtiön toimitusjohtajana hetken aikaa toimineen Harri Natusen syytteet ja siten myös sakkotuomiot kaatuivat.

Lisäksi tuotantojohtajana toimineen miehen sisäpiiritietojen käyttöä koskevista syytteistä kaatui suuri osa hovioikeudessa. Hovioikeus tuomitsi hänelle sakkoja.

Helsingin hovioikeus antoi torstaina ratkaisunsa kaivosyhtiötä pyörittäneen pörssiyhtiön arvopaperimarkkinarikossyytteitä koskevaan haaraan, jota hovioikeudessa istuttiin viime vuoden lopulla.

Tuomio oli äänestysratkaisu.

Arvopaperimarkkinarikossyytteissä oli kyse siitä, tiedottiko pörssiyhtiön johto Talvivaaran kaivoksen nikkelituotannosta ja tuotantoennusteista riittävän todenmukaisesti ja ajoissa, jotta sijoittajille välittyi todenmukainen kuva yhtiön tilasta.

Oikeudessa kiistellyt tapaukset liittyvät vuosien 2011-2013 tapahtumiin.

Juttu eteni aikanaan hovioikeuteen, koska kaikki Helsingin käräjäoikeudessa tuomitut valittivat päätöksestä. Myös syyttäjä valitti päätöksestä hylättyjen syytteiden osalta.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi kesällä 2017 Pekka Perälle ja muille pörssiyhtiö Talvivaaran johtajille rangaistuksia erilaisista talous- ja arvopaperimarkkinarikoksista.

Perä sai kahdeksan kuukautta ehdollista vankeutta ja sakkoja käräjäoikeudessa kolmesta arvopaperimarkkinalakia koskevasta tiedottamisrikoksesta.

Rahoitusjohtaja ja Natunen saivat molemmat sakkoja yhdestä vastaavasta rikoksesta. Nämä syytteet hylättiin hovioikeudessa.

Lisäksi hovioikeus katsoi torstaisessa päätöksessään Perän syyllistyneen vain yhteen tiedottamisrikokseen kesällä 2013. Kaksi syytettä siis kaatui.

Käräjäoikeus lisäksi kaatoi jo useita Perää koskeneita syytteitä, joita syyttäjät ajoivat.

Käräjäoikeus tuomitsi myös yhtiön entiselle tuotantojohtajalle puoli vuotta ehdollista vankeutta ja sakkoja sisäpiirintiedon väärinkäytösrikoksista. Hovioikeus kumosi neljä käräjäoikeuden langettamaa syytekohtaa ja katsoi, että mies oli syyllistynyt kuuden sijaan kahteen sisäpiirintiedon väärinkäyttöön. Tämän vuoksi myös ehdollinen vankeus aleni sakoiksi.

Myös Talvivaaran Kaivososakeyhtiön saama yhteisösakko aleni hovioikeudessa 50 000 eurosta 20 000 euroon.

Pörssiyhtiö Talvivaaraa pyöritti Kainuussa toiminutta Talvivaaran kaivosta tytäryhtiönsä Talvivaara Sotkamon kautta.

Myöhemmin Ahtiumiksi nimensä muuttanut pörssiyhtiö meni konkurssiin vuonna 2018.

Talvivaara Sotkamo hakeutui konkurssiin loppuvuonna 2014. Lopulta valtio-omisteinen Terrafame hankki kaivosliiketoiminnan Talvivaara Sotkamon konkurssipesältä vuonna 2015.

Fakta

Talvivaara

Kaivosta pyörittää nykyisin Terrafame.

Pekka Perä perusti kaivosliiketoimintaan keskittyvän Talvivaaran vuonna 2003. Tuotantonsa vuonna 2008 aloittaneesta kaivoksesta louhittiin pääsääntöisesti nikkeliä.

Tuotantovuosina kaivoksen kipsisakka-altaissa havaittiin useita vuotoja, joista seurasi ympäristövahinkoja kaivoksen lähialueille.

Ongelmien jälkeen kaivosyhtiö asetettiin konkurssiin 2014, ja valtio-omisteinen Terrafame osti vuonna 2015 kaivosliiketoiminnan. Valtio omistaa nykyisin Terrafamesta enemmistöosuuden.

Pörssiyhtiö Talvivaara yritti etsiä uutta liiketoimintaa ja vaihtoi nimensä Ahtiumiksi. Liiketoimintaa ei löytynyt ajoissa, ja Ahtium meni konkurssiin keväällä 2018.

Talvivaaran kaivoksen aiheuttamia ympäristövahinkoja on myös puitu eri oikeusasteissa.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »