REFRRER:path /
Marjatta Kurvinen/Arkisto
Pelson vankilan maatilalla säilytetään arvokkaita alkuperäisrotuja: pohjoissuomenkarjaa eli lapinlehmiä sekä suomenlampaita värimuunnoksineen.

Pelson vankila kiinni – uudet tilat Vaalan keskustaan

Pelson vankilan nykyiset tilat korvataan rakentamalla uusi vankila Vaalan keskustaajamaan.