REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Pokka: Purkuputken vaikutukset Nuasjärveen selville lähiaikoina

Antti Ylönen
Terrafamen purkuputken vaikutuksista Nuasjärveen saadaan lähiaikoina uutta tietoa.

STT

Helsinki

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka muistuttaa blogissaan, että Talvivaaran kaivos on edelleen ympäristöviranomaisten erityistarkkailussa.

Pokan mukaan tietoja purkuputken vaikutuksista Nuasjärven tilaan saataneen aivan lähiaikoina. Vaikutuksia ovat arvioineet Geologinen tutkimuslaitos, Kainuun ely-keskus ja Suomen ympäristökeskus.

Pokan mukaan Terrafamen on haettava kaivostoiminnalle uusi ympäristö- ja vesitalouslupa, muutoin kaivos ei voi jatkaa toimintaansa.

–  Kaikkien näiden uusien lupien osalta on otettava huomioon myös sulkemisvaihtoehto, hän sanoo.


Luvat on haettava Vaasan hallinto-oikeuden viime keväällä antamien päätösten perusteella.

–  Mikäli yhtiö haluaa jatkossakin johtaa puhdistettuja vesiä purkuputkea pitkin, purkuputken vaikutukset ympäristöön on arvioitava.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »