REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Pokka: tieto tarpeen puhdistusvaihtoehdoista

Eila Kilpeläinen
Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka kertoo blogikirjoituksessaan viimeviikkoisesta Kajaani-visiitistä.

Hannu Mustonen

Ympäristöministeriön kansliapäällikön Hannele Pokan mielestä Talvivaaran vesien lisäpuhdistuksen teknisistä vaihtoehdoista ja niiden kustannuksista olisi tarpeen saadaan tietoa.

– Tällä hetkellä erilaisista puhdistusteknologioista käydään villiä kansalaiskeskustelua, johon jokaisella tuntuu olevan mielipide. Sähköpostini on täyttynyt kuvauksista mitä erilaisimmista puhdistamoista, jotka lähettäjän mukaan ovat sekä hyviä että halpoja, Pokka kertoo viimeviikkoisen Kajaani-visiitin jälkeisessä blogikirjoituksessaan.

Pokka kuvailee vierailun yleisötilaisuuden tunnelmaa melkeinpä kuumaksi.

– Talvivaaran kaivos jakaa kainuulaisten mielipiteet. Tämä kävi ilmi valtuustosalin keskustelua kuunnellessa. Osa on menettänyt luottamuksensa Talvivaaran tulevaisuuteen lopullisesti. Osa odottaa, että valtio konkurssipesän rahoittajana ymmärtää hoitaa ympäristöasiat vastuullisesti.

Luottamuksen menettämisestä kertoo myös purkuputkihakemuksesta avi:lle jätettyjen muistutusten suuri määrä.

– Valtuustosalissa oli toki niitäkin, jotka kannattavat kaivostoiminnan jatkamista. Heidänkin suuri huolenaiheensa oli, aiheuttaako purkuputki, jos siihen lupaviranomainen myöntää luvan, ympäristövahinkoja vielä laajemmalle alueelle. Useassa valtuustosaliin puheenvuorossa vaadittiin lisäpuhdistuslaitteita, kun kerran valtion rahaa on käytettävissä.

Pokka näkee, ettei tämän hetken uhkaavaan vesiongelmaan auta sen enempää purkuputki kuin uudet teknologiat.

– Juuri nyt konkurssipesä on hankalassa tilanteessa. Sen on uuden ympäristönsuojelulain säännösten mukaan ilmoitettava valvojaviranomaiselle eli Kainuun ely-keskukselle tilanteestaan eli siitä, että Talvivaaran vedet uhkaavat tulla yli altaista. Tämän ilmoituksen ely-keskus vastaanotti viime viikolla ja se antanee päätöksen tällä viikolla.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »