REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Purkuputken tarkkailusuunnitelma tuli nähtäville

Juha Neuvonen
Talvivaaran purkuputki on lähes valmis. Yhtiöllä on tarkoitus ottaa putki käyttöön syyskuun aikana.
Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän esittämä Nuasjärven purkuputken tarkkailusuunnitelma on nyt hyväksyttävänä Kainuun ja Lapin ely-keskuksissa.

Kainuun ely-keskus käsittelee tarkkailusuunnitelmaesityksen käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailun osalta. Lapin ely-keskus käsittelee esityksen kalataloustarkkailun osalta.

Tarkkailusuunnitelma perustuu Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (avi) 24. huhtikuuta 2015 antamaan lupapäätökseen, jossa Talvivaara sai ympäristöluvan purkuputken rakentamiseen ja puhdistettujen jätevesien johtamiseen kaivosalueelta Nuasjärveen.

Avin tekemä lupapäätös antaa Talvivaaralle luvan myös lisätä tilapäisesti nykyisten purkupisteiden kautta Kalliojokeen johdettavan puhdistetun veden määrää vuoden 2015 aikana.

Purkuputken ympäristövaikutusten tarkkailusuunnitelma liitetään hyväksymisen jälkeen kaivoksen muuhun tarkkailuohjelmaan.

Esitys purkuputken tarkkailusuunnitelmasta on nähtävillä 11.8. – 20.9.2015

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »