REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Ylönen Antti
Pohjois-Suomen avi on antanut myönteisen päätöksen Talvivaaran konkurssipesän purkuputkihakemukselle. Talvivaara Sotkamon konkurssipesä on rakentanut purkuputkea jo ennen luvan myöntämistä pitkät matkat.

Purkuputki Nuasjärveen sai luvan

Pohjois-Suomen avi on myöntänyt Talvivaara Sotkamon konkurssipesälle luvan purkuputken rakentamiselle Nuasjärveen.

Purkuputki on edellytys kaivoksen myynnissä.

Antti Ylönen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on Kainuun Sanomien saamien tietojen mukaan tehnyt keskiviikkona myönteisen päätöksen Talvivaaran purkuputkesta Nuasjärveen .

Ympäristöneuvos Sami Koivula Pohjois-Suomen avista kuitenkin kertoi, että päätös julkistetaan perjantaina eikä hän halunnut kommentoida asiaa ennen sitä.

Myöskään Talvivaaran konkurssipesän julkisselvittäjä Jari Salminen ei halunnut kommentoida ennen asian tultua julkiseksi.

Koivula kertoi, että tieto päätöksestä lähetetään asianosaisille kirjeenä. Niitä on hänen mukaansa lähdössä avista torstaina noin 1 700.

Talvivaara Sotkamon konkurssipesä on hakenut Pohjois-Suomen avilta lupaa vajaan 19 kilometrin purkuputken rakentamiselle kaivosalueelta Nuasjärveen. Purkuputki on Talvivaaran konkurssipesän mukaan ainoa mahdollisuus saada kaivoksen vesitase kuntoon.

Kaivosalueella on lähes 10 miljoonaa kuutiota ylimääräistä, enemmän tai vähemmän likaantunutta vettä.

Purkuputki on herättänyt suurta vastustusta. Konkurssipesän hakemaan ympäristölupaan jätettiin noin 500 muistutusta, mielipidettä ja lausuntoa. Määrä on avin mukaan ennätyksellisen suuri.

Talvivaara on taistellut huonolla menestyksellä vesiongelmien kanssa vuosia. Aiempina vuosina Talvivaara käytti ympäristönsuojelulain 63. pykälää ja laski vesistöön sulfaattipitoista vettä ympäristörajat ylittäen, kunnes korkein hallinto-oikeus kielsi pykälän käytön.

Kaivosyhtiön mentyä konkurssiin, toiminnan hiipuessa ja luparajojen kiristyttyä vesiongelma on edelleen kärjistynyt. Tänä keväänä sulfaatin päästöraja tuli täyteen huhtikuun alussa.

Nyt valvova viranomainen Kainuun ely-keskus hoputti Talvivaaran konkurssipesää käyttämään uuden ympäristönsuojelulain 123. pykälää, joka vastaa aiempaa 63. pykälää, eli hätäjuoksuttamaan sulfaattipitoisia vesiä. Talvivaara aloitti juoksutukset viime viikon torstaina.

Perjantaina Talvivaara ilmoitti myös aloittaneensa metallitehtaan paluuliuoksen eli raffinaatin hätäjuoksutuksen avolouhokseen vastoin lupamääräyksiä.

Ely-keskus hyväksyi ratkaisun sillä perusteella, että näin vältytään pahemmilta ongelmilta. Vaarana nimittäin oli, että paluuliuos ei mahtuisi bioliuotuskasojen varo-altaisiin, jolloin ne pääsisivät kaivosalueelle.

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren (kok) mukaan Talvivaaran vesiongelmien ratkaisu kaivoksen nykyisen ympäristöluvan mukaisesti ei ole enää mahdollista.

Vapaavuoren mukaan vesitaseen hoitaminen kuntoon on Talvivaaran kaivoksen mahdollisten kauppojen edellytys. Hänen mukaansa myös louhinnat pitäisi päästä aloittamaan kaivoksella ensi kesän aikana.

– Mikäli tämä akuutti vesikriisi saadaan kunnialla hoidettua ja kaivoksen vesienhallinta pidemmällä aikavälillä tasapainoon, uskon, että Talvivaaran kaupat saadaan vietyä loppuun.

Brittiläinen sijoitusyhtiö Audley Capital on tehnyt ehdollisen sopimuksen Talvivaara Sotkamo Oy:n liiketoiminnan ostamisesta.

Purkuputki on Vapaavuoren mukaan tällä hetkellä uskottavin vaihtoehto vesitaseen hoitamiseksi kuntoon.

Vapaavuoren mukaan vesitaseen hoitaminen kuntoon on Talvivaaran kaivoksen mahdollisten kauppojen edellytys.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti


Lue lisää aiheesta

« »

Mikä?

Purku järveen

Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä on hakenut ympäristölupaa käsiteltyjen, sulfaattia sisältävien jätevesien johtamiseksi kaivosalueelta Nuasjärveen.

Sotkamossa ja Kajaanissa sijaitseva Nuasjärvi on lähes sata neliökilometriä. Se on Suomen 50:nneksi suurin järvi ja samaa luokkaa kuin esimerkiksi Kyrösjärvi Pirkanmaalla ja Vesijärvi Lahdessa. Nuasjärveltä on vesiyhteys Ouluun asti.

20 km

Purkuputki olisi noin 20 kilometrin pituinen. Nordic Minesillä on Laivan kultakaivoksella Raahessa lähes yhtä pitkä purkuputki, joka johtaa suoraan Perämereen. Helsingissä Viikinmäen jätevedenpuhdistamosta puhdistetut jätevedet johdetaan kalliotunnelissa merelle kahdeksan kilometrin päähän Helsingin eteläkärjestä.

Purkuputken ympäristövaikutuksia ei arvioida yva-menettelyllä.