REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Ratia: Terrafame ei ole velkaa Nyrstarille

Miika Manninen
Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia.

Miika Manninen

Talvivaaran kaivosliiketoiminnan ostanut Terrafame Oy ei ole velkaa belgialaiselle kaivos- ja metalliyhtiö Nyrstarille.

Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtajan Lauri Ratian mukaan Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin myötä vanhan yhtiön velat nollautuivat eivätkä jääneet rasittamaan uutta toimijaa.

Kysymys Nyrstar-velasta tuli julkisuuteen, kun Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun ja Pohjois-Savon piirit jättivät maanantaina 17. elokuuta yhteisen selvityspyynnön Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) Talvivaaran kaivosoikeuksien myymisestä ja siirtämisestä Terrafamelle.

Luonnonsuojelupiirit haluavat selvittää, siirtyvätkö Talvivaaran ja Nyrstarin sinkkikaupasta johtuvat ostovelat kaivoskaupan myötä Terrafamelle.

Talvivaara Sotkamolle jäi velkarasituksia Nyrstarille vuonna 2010 tehdyn sinkkikaupan takia.

Silloin Nyrstar osti Talvivaaran koko sinkkituotannon ja maksoi siitä etukäteen kaivosyhtiölle 236 miljoonaa euroa.

Sopimus koski yhteensä 1,25 miljoonan sinkkitonnin toimittamista Nyrstarille 10 – 15 vuodessa.

Sinkintoimittaminen Nyrstarille keskeytyi Talvivaara Sotkamon konkurssin takia ja Talvivaaralle jäi ostovelkaa yhteensä 206 miljoonaa euroa.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »