REFRRER:path /

Rikosten tekoaikaan pidennystä Talvivaara-jutussa

Juha Neuvonen
Rovaniemen hovioikeus sallii Talvivaaran johtoon kuuluneen Lassi Lammassaaren sekä yhden osastopäällikön rikosten tekoaikojen tarkistamisen siten, että tekoajat päättyvät 7.4.2013.

Hannu Mustonen

Rovaniemen hovioikeus sallii Talvivaaran johtoon kuuluneen Lassi Lammassaaren sekä yhden osastopäällikön rikosten tekoaikojen tarkistamisen siten, että tekoajat päättyvät 7.4.2013.

Syyttäjät ovat valittaneet Kainuun käräjäoikeuden ympäristörikostuomiosta ja vaatineet, että Lammassaaren ja osastopäällikön syyksi luetaan kokonaisuudessaan käräjäoikeudessa heitä vastaan esitetyt rangaistusvaatimukset.

Käräjäoikeudessa esitetyssä rangaistusvaatimuksessa Lammassaaren rikoksen tekoajaksi on merkitty 10.3.2006–7.4.2013 ja osastopäällikön rikoksen tekoajaksi 1.1.2010–30.3.2012.

Valituksen jättämisen jälkeen syyttäjät rajoittivat Lammassaaren rikoksen tekoajan ajankohtaan, jolloin hänen tehtävä kaivoksen johtajana ja tuotantojohtajana oli päättynyt. Myöhemmin syyttäjät ilmoittivat tarkentavansa rikoksen tekoajan päättyväksi alkuperäisessä rangaistusvaatimuksessa esitetyn mukaisesti 7.4.2013.


Samalla syyttäjät ilmoittivat muuttavansa osastopäällikön rikoksen tekoajaksi 1.1.2010–7.4.2013. Pidennysten myötä tekoajat kattavat vuonna 2013 tapahtuneen neljännen kipsisakka-altaan vuodon.

Lammassaari ja osastopäällikkö ovat vastustaneet tekoaikojen muuttamista ja vaatineet, että hovioikeus antaa asiasta erillisen ratkaisun ennen pääkäsittelyn toimittamista.

Hovioikeus katsoi, etteivät tekoaikoihin ilmoitetut tarkennukset tässä tapauksessa loukkaa kummankaan oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, koska Lammassaaren tekoajasta esitetyt tarkennukset ja osastopäällikön tekoajan laajentaminen eivät muuta jo alkuperäisissä syytteissä esitettyjä tapahtumakulkuja toisiksi.

Syyttäjät ovat hovioikeudessa toistaneet käräjäoikeudessa esittämänsä rangaistusvaatimukset, ja kipsisakka-altaan neljäs vuoto (7.4.2013) oli esillä molempien teonkuvauksissa jo käräjäoikeudessa. Syyttäjät eivät ole muuttaneet kummankaan teonkuvauksen sisältöä hovioikeudessa muuten kuin ilmoitettujen tekoaikojen osalta.

Käytännössä Lammassaaren ja osastopäällikön tehtävien päättymisen jälkeiset tapahtumat olivat esillä käräjäoikeudessa tarkasteltaessa heidän menettelyään ja vastuuasemiaan. Siten tapahtumien kulut olivat jo käräjäoikeuden arvioitavissa.

Käräjäoikeus päätyi vuodon osalta siihen, että Lammassaarella ei ollut 30.4.2012 jälkeen asemaa yhtiössä ja ettei asiassa esitetty riittävää selvitystä siitä, että Lammassaari olisi tosiasiallisesti voinut vaikuttaa kipsisakka-altaan käyttöön.

Niin ikään käräjäoikeus katsoi, että osastopäälliköllä ei ollut asemaa yhtiössä 30.3.2012 jälkeen ja kipsisakka-altaan lupaehtojen vastainen käyttö ei ollut osastopäällikön velvollisuuksien vastaista.

Sinällään syytteiden tarkistaminen vasta hovioikeudessa on poikkeuksellista. Rikosasian vastaajalle tulee varata riittävästi aikaa ja edellytyksiä valmistautumiseen.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti