REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Selvitysmies: Talvivaara-käräjät eivät vaikuta saneerausmenettelyyn

Helsingin käräjäoikeudessa alkava oikeudenkäynnissä puidaan epäilyjä pörssirikoksista, jotka koskevat vuosia 2011-2013. Kuva on keväältä 2013.

Maria Kalliokoski

Tiistaina alkavat Talvivaara-käräjät eivät vaikuta Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n saneerausmenettelyyn, sanoo selvitysmies, asianajaja Pekka Jaatinen. Syytteet koskevat tapahtumia ennen yhtiön hakeutumista saneerausmenettelyyn.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö hakeutui yrityssaneeraukseen marraskuussa 2013 välttääkseen konkurssin. Sillä on saneerausvelkoja 461 miljoonaa euroa, joita se pyrkii pienentämään marraskuussa alkaneella suunnatulla osakeannilla.

Helsingin käräjäoikeudessa tänään alkavassa laajassa oikeudenkäynnissä käsitellään Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:hin liittyviä epäiltyjä pörssirikoksia. Syytteessä on neljä Talvivaaran nykyistä tai entistä johtajaa. Lisäksi syyttäjä vaatii yhtiölle puolen miljoonan euron yhteisösakkoja.

Istuntopäiviä on varattu 30 ja syyttäjiä on neljä. Aineisto on laaja, ja työläyttä on lisännyt myös kiire, sillä syyteoikeus vanhenee viidessä vuodessa. Syytteet koskevat vuosia 2011–2013.


Tiistaina oikeus alkaa käsitellä sisäpiiritiedon väärinkäyttösyytettä, joka koskee entistä kaivoksen johtajaa, nykyistä kehitysjohtajaa Lassi Lammassaarta

. Keskiviikkona vuorossa ovat tiedottamisrikossyytteet, jotka koskevat toimitusjohtaja Pekka Perää

, entistä varatoimitusjohtajaa Salla Miettinen-Lähdettä

ja entistä toimitusjohtajaa Harri Natusta

.

Epäillyt ovat kiistäneet kaikki syytteet.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »