REFRRER:path /
Eila Kilpeläinen
Kajaaninjoen sorsien ru9okinta käynnistyy todennäköisesti tänäkin syksynä, vaikka kaupunki ei ole enää muutamaan vuoteen osallistunut kustannuksiin.

Sorsien ruokinta vapaaehtoisten kontolle

Kajaaninjoen sorsien ruokinta todennäköisesti käynnistyy tänäkin talvena, vaikka mitään yhdistystä ei olekaan saatu toiminnan