REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Juha Neuvonen
Jorma Aurela muisteli Vuokatissa vanhaa lainkohtaa.

Sotkamo lausuu uraaniluvasta helmikuussa

Kansanäänestystä ei ole pakko järjestää. Päätös on silti tehtävä, jos 4 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä kuntalaisista näin haluaa.

Sotkamon kunta antaa lausunnon Terrafamen uraaniluvasta ensi helmikuussa. Kunnanjohtaja Mika Kilpeläisen mukaan asiaa käsitellään


Lue lisää aiheesta

« »