REFRRER:path /
Marjatta Kurvinen
Tällaista jälkeä syntyi Oulujärvellä elokuussa 2012, kun korkealle noussut vesi yhdessä kovan tuulen kanssa nousi yli rantapenkereen ja kaatoi rantapuita.

Sotkamon järviin saa varastoida entistä enemmän syystulvien vettä – vuoden 2012 tuhotulvan ei haluta toistuvan

Ontojärveä, Kiimasjärveä ja Sotkamonjärviä koskevaa säännöstelylupaa on muutettu siten, että järviin voidaan varastoida