REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Sovittelussa seuraavaksi yhteiseen pöytään

Niko Saarela/arkisto
Yksityisten korvausvaatimusten sovittelu alkoi Kainuun käräjäoikeudessa 10.1.2017.

Tanja Nuotio

Talvivaaran korvausasioiden sovittelu on edennyt niin, että ensimmäinen sovittelukierros on käyty lähestulkoon kokonaan tämän viikon jälkeen.

Sovittelija, käräjätuomari Kari Turtiainen kertoo, että erillisneuvotteluja on käyty 46 kantajan eli jutun vireille laittajan kanssa ja vastaajan eli konkurssiin asetetun Talvivaara Sotkamo Oy:n kanssa.

Suurin osa kantajista on yksityishenkilöitä, jotka vaativat vahingonkorvauksia esimerkiksi mökkipaikan arvonmenetyksestä.

Vaatimukset liittyvät Talvivaaran kaivoksen aiheuttamaan ympäristön turmelemiseen kipsisakka-altaan vuodossa marraskuussa 2012.


Sovittelumenettelyn ensimmäinen istunto pidettiin 10.1. Kainuun käräjäoikeudessa. Korvauksia vaaditaan yhteensä yli 10 miljoonan euron edestä.

Kari Turtiainen kertoo, että maaliskuussa pidetään vielä joitakin yksittäisiä neuvonpitoja. Seuraava iso askel on se, että kantajat ja vastaaja tulevat yhteisen sovittelupöydän ääreen.

Erillisneuvottelut ovat olleet luottamuksellisia. Kantajien ja vastaajan kohtaaminen tapahtuu Kainuun käräjäoikeudessa, mutta ajankohtaa Turtiainen ei osaa vielä sanoa.

– Oletettavasti jo kevään aikana.

Kohtaamisen julkisuus määritellään myöhemmin.

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »