REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Antti Ylönen
Terrafamen vesienhallinta-yvan mukaan purkuputken paikkaa ei hyödytä muuttaa.

Sulfaattikiintiö vähintään nykyisellään

Vesienhallinnan kuntoon saanut Terrafame perustelee sulfaattikiintön nostoa nyt mahdollisissa suurilla sateilla. Purkuputken paikkaa ei hyödytä vaihtaa.

Terrafame esittää vesienhallinnan yva-selostuksessa nykyistä tai sitä suurempia sulfaattikiintiöitä Talviaaran kaivokselta


Lue lisää aiheesta

« »