REFRRER:path /

Suomussalmen järviin 870 mikrosirutaimenta

Aku Ahlholm
Poikaset on kasvatettu Luonnonvarakeskuksen Paltamon yksikössä ja edustavat paikallisia taimenkantoja.
Suomussalmen järviin laskettiin 870 mikrosirukalaa. Merkityt kalat ovat taimenia, ja niitä voi tarttua pyydyksiin Ala-Vuokin Kevättijärvestä sekä Hossan Pitkä-Hoiluasta/Kokalmuksesta ja Öllöristä. Tutkijat toivovat, että kalastajat lukevat kalan niin sanotun PIT-merkin ja ilmoittavat havainnosta kalamerkkipalautus.fi-sivustolle. Mikrosirutaimenet ovat alamittaisia, joten ne on lukemisen jälkeen joka tapauksessa palautettava veteen.

Mikrosirukalojen avulla tutkitaan laitoskalojen ”villiyttämistä”. Metsähallitus ja Luonnonvarakeskus tutkivat, miten istutuskalat selviytyvät luonnonolosuhteissa. Operaatio kuuluu Metsähallituksen Eräpalvelujen johtamaan Isoja elämyksiä Pohjolan kalavesiltä -hankkeeseen.

Villiyttäminen tarkoittaa villien taimenten geeniperimän tuomista laitoskalojen perimään. Suomussalmelle istutut mikrosirutaimenet kuuluvat kolmeen tutkimusryhmään:

Ryhmä 1 on laitoskantaa olevia järvitaimenen laitospoikasia, ryhmä 2 on laitoskannan ja villin järvitaimenkannan risteymiä ja ryhmä 3 on villien järvitaimenen emokalojen poikasia.


Poikaset on kasvatettu Luonnonvarakeskuksen Paltamon yksikössä ja edustavat paikallisia taimenkantoja. Tutkimuksella selvitetään muun muassa sitä, onko villiytetyillä poikasilla paremmat edellytykset menestyä luonnonolosuhteissa.

– On pitkään spekuloitu, että pitkään laitoskasvatuksessa olleet niin sanotut laitoskannat olisivat laitostuneet menettäen tärkeitä ominaisuuksia selvitä luonnonolosuhteissa. Istukas joutuu varsin vihamieliseen ympäristöön verrattuna laitosolosuhteita luonnonympäristöön, jossa kyky väistää petoa ja oppia luonnonravinnolle on avainasemassa, sanoo projektipäällikkö Markku Vierelä.

Kohteille on hankittu PIT-merkin lukemista varten skannerit, jotka kalastajat saavat lainaksi kalastamisensa ajaksi. Hossan järvillä kalastavat voivat hakea skannerin lainaan Hossan Opastuskeskuksesta ja Kevättijärvellä kalastavat Ala-Vuokin kyläkaupalta, Veljekset Mäkeläisen tiloista.

Tutkimustiedon kerääminen kyseisiltä kohteilta tulee tapahtumaan pääasiassa tavallisten lupakalastajien avulla. Saadessaan saaliiksi taimenen kalastaja lukee PIT-merkin kalasta ja raportoi saaliskalansa ja sitä seuraavan yksilöllisen koodin www.kalamerkkipalautus.fi -palveluun.

Palvelu antaa välittömästi tiedot saaliskalan istutushetkestä sekä kalan koosta istutushetkellä ja mahdollisista aikaisemmista pyyntikerroista. Kesällä 2017 istutetut kalat ovat keskimäärin 31 senttisiä, eli reilusti alamittaisia, joten kalastajilta kysytään malttia ja helliä otteita, mikäli tutkimustaimen päätyy saaliiksi ja vapautettavaksi.

Palvelua on suunniteltu käytettäväksi myös laajemmin merkittyjen kalojen saalispalautteen keräämiseksi.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti