REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Syyttäjä Talvivaarasta: Jos asia on liian vaikea, täytyy yrittää toisella toimialalla

Pekka Aho
Talvivaara Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Perä saapui hovioikeuden istuntoon asianajajansa Markus Kokon kanssa.

STT

Rovaniemi

Syyttäjät toistivat vaatimuksensa tänään Rovaniemellä alkaneessa Talvivaara Sotkamon ympäristörikoksia koskevassa hovioikeuskäsittelyssä.

Syyttäjät vaativat kaivoksen johdolle eripituisia vankeusrangaistuksia törkeästä ympäristön turmelemisesta.

Jutun toisen syyttäjän Kimmo Vakkalan mukaan jutun punainen lanka piilee edelleen siinä, että Talvivaaralla ei ollut eikä se antanut riittäviä ja oikeita tietoja tulevasta toiminnasta hakiessaan ympäristölupaa kaivokselle.

Näin ollen lupa annettiin syyttäjien mukaan puutteellisin tiedoin, eikä lupaehtoja ja lakeja siltikään noudatettu toiminnassa.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »