REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Syyttäjä vaatii hovioikeudessa tuhkia Talvivaaran pesästä

Käytännössä yhteisösakko ja rikoshyöty ovat jäämässä kuolleeksi kirjaimeksi eli niitä tuskin maksetaan.

Antti Kärkkäinen/arkisto
Talvivaaran kipsisakka-allas petti marraskuussa 2012 ja jätevesiä karkasi altaasta.

STT, Janne Huuskonen

Rovaniemen hovioikeus saa syksyn aikana purtavakseen paljon jauhetun kysymyksen siitä, syyllistyttiinkö Talvivaaran kaivostoiminnassa törkeään tai vähemmän törkeään ympäristön turmelemiseen vai oliko kyseessä rikos ollenkaan.

Syytettyinä ovat kaivoksen perustaja ja Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä, ex-toimitusjohtaja Harri Natunen, aiemmin kaivoksen johtajana toiminut Lassi Lammassaari sekä metallien talteenoton osastopäällikkö.

Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syytteet.

Miehille vaaditaan ehdollisia vankeusrangaistuksia sekä sakkoja, ja taloudelliset seuraamusvaatimukset ovat ankaria. Nelikolle ja konkurssipesälle yhteisvastuullisesti osoitettu rikoshyötyvaatimus on 13,3 miljoonaa euroa.


Ympäristörikosjutun käsittely alkaa hovioikeudessa maanantaina ja jatkuu marraskuun puoleenväliin asti. Tuomiota voidaan odotella vasta kunnon lumilla.

Käräjillä Perä, Natunen ja Lammassaari saivat ympäristön turmelemisesta sakkoja, ja osastopäällikön syytteet hylättiin.

Käräjäoikeuden mukaan kolmikon syyksi luetut vesipäästöt olivat omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista ja vaaraa terveydelle. Näyttämättä jäi, että vesipäästöistä olisi aiheutunut konkreettista vahinkoa terveydelle.

Konkurssiin asetetun yhtiön käräjäoikeus tuomitsi 300 000 euron yhteisösakkoon ja menettämään 3,5 miljoonaa euroa rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä. Käytännössä yhteisösakko ja rikoshyöty ovat jäämässä kuolleeksi kirjaimeksi eli niitä tuskin maksetaan.

– Koska olemme julkisselvityksessä, on hyvin todennäköistä, että jako-osuuksia ei koskaan makseta velkojille, on sanonut aiemmin Talvivaara Sotkamon konkurssipesän julkisselvittäjä Jari Salminen.

Samassa tilanteessa valtion kanssa ovat myös ne mökkiläiset ja kalastajat, jotka vaativat pesältä korvauksia kaivoksen aiheuttamista ympäristövahingoista.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »