REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Talvivaara-korvauksista sovittelussa 45

Sovittelumenettelyn ensimmäinen istunto on tammikuun 10. päivä Kainuun käräjäoikeudessa.

Pekka Lassila/arkisto
Talvivaara-korvauksien sovittelumenettelyn ensimmäinen istunto on tammikuun 10. päivä Kainuun käräjäoikeudessa.

Pentti Kangas

Kainuun käräjäoikeudessa on tällä hetkellä sovittelussa kaikkiaan 45 Talvivaaran korvausasiaa.

Konkurssivelallinen Talvivaara Sotkamo Oy on sovittelun osapuolena kaikissa näissä asioissa. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä on konkurssivelallisen

ohella sovittelun osapuolena yhteensä 35 korvausasiassa.

Käräjäoikeudessa on samaan asiakokonaisuuteen liittyen vielä vireillä yhteensä 29 korvausasiaa. Niissä ei ole aloitettu sovittelumenettelyä, koska kantaja ei ole antanut suostumusta sovitteluun. Näiden lepäämässä olevien korvausasioiden käsittelyssä ei näillä näkymin edetä ennen kuin ympäristörikosasiassa annettu tuomio on lainvoimainen.


Talvivaaran ympäristörikosoikeudenkäynnissä viime toukokuussa toimitusjohtaja Pekka Perä

ja kaksi muuta johtajaa tuomittiin sakkoihin.

Sovittelumenettelyn ensimmäinen istunto on ensi tammikuun 10. päivä Kainuun käräjäoikeudessa.

Sovitteluistuntoon on kutsuttu kaikkien sovittelussa olevien korvausasioiden asianosaiset.

Osallistujien suuren lukumäärän vuoksi tilaisuus on luonteeltaan yleisen tason tiedotus- ja keskustelutilaisuus, jossa sovittelija kertoo siitä, miten sovittelumenettelyssä on tarkoitus edetä. Asianosaisilla on tilaisuus tuoda esille asiaan liittyviä alustavia näkemyksiä ja esittää menettelyyn liittyviä kysymyksiä.

Sovittelijana toimii vuoden alusta lähtien käräjätuomari, osastonjohtaja Kari Turtiainen Oulun käräjäoikeudesta.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »