REFRRER:path /

Talvivaara työllisti Kainuun ely-keskusta

Juha Neuvonen
Talvivaara työllistää Kainuun ely-keskusta.
Kainuun ELY-keskuksen valvontavastuulle kuului vuonna 2014 yhteensä 225 luvanvaraista tuotantolaitosta tai -aluetta.

Työllistävin valvontakohde oli ja on edelleen Talvivaaran kaivosalue vesivarastoaltaineen ja rikastamoineen. Yhteensä tarkastuksia ely teki 134, joista Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivoksen ja metallitehtaan valvontaan liittyviä oli 69 eli puolet kaikista tarkastuksista.

Kaivostoimintaa harjoittanut yhtiö ajautui loppuvuodesta konkurssiin, minkä johdosta ely-keskus joutui kolmen viikon ajan ylläpitämään ympäristöturvallisuuden kannalta kriittisiä toimintoja valtion varoin, kunnes julkisselvittäjä otti vastuun kaivosalueen toiminnoista.

Tarkastuksia kaivosalueella ely teki keskimäärin viikoittain erityisesti kaivosalueen vesienhallintatilanteen seuraamiseksi. Ylimääräisten vesien kertyminen avolouhokseen ja varastoaltaisiin on edelleen paheneva ongelma.

Vaikka Talvivaaran kaivos sai uuden ympäristöluvan, ei sitä ole valituksista johtuen pystytty soveltamaan käytännön valvonnassa.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti