REFRRER:path /

Talvivaara valitti hallinto-oikeuteen ympäristöluvasta

Yhtiötä harmittaa erityisesti se, että Kolmisopen avolouhos ei saanut lupaa.

Talvivaara epäilee myös avin lupakäsittelyn laillisuutta.

Miika Manninen

Kaivosyhtiö Talvivaara on jättänyt viime perjantaina Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämästä uudesta ympäristöluvasta.

Talvivaaran jättämä valitus sisältää usean kymmenen kohdan listan, jossa yhtiö vaatii tiettyjen luvan ehtojen kumoamista kokonaan ja toisten ehtojen lieventämistä.

Yhtiötä hiertää erityisesti se, että Kolmisopen avolouhokselle ei saatu toimintalupaa.

Kaivosyhtiö tulkitsee valituksessaan, että aluehallintovirasto (avi) rikkoo jopa lakia evätessään Kolmisopen avolouhoksen luvan, koska louhokselle on Talvivaaran kaivostoimintaa koskevassa ensimmäisessä lupaharkinnassa jo myönnetty ympäristölupa.

Aluehallintovirasto ei tässä vaiheessa suostu ottamaan kantaa Talvivaaran väitteeseen ja valitukseen ylipäänsä.

– Pitäydymme siinä päätöksessä, minkä olemme ympäristöluvan käsittelyn yhteydessä tehneet. Hallinto-oikeus tutkii sitten asian valitusten ja mahdollisten kommenttien perusteella, kertoo avin ympäristöneuvos Juhani Itkonen.

Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen ympäristöoikeuden tutkimusprofessori Ismo Pölönen ei pidä ylipäänsä ihmeellisenä, että ympäristölupien tulkinnoista nousee eriäviä tulkintoja.

– Minun nähdäkseni avilla on oikeus esittää muutoksia ympäristölupaan ja kiristää lupaehtoja, vaikka yhtiöllä olisi voimassa oleva ympäristölupa, mikäli olosuhteet ovat merkittävästi muuttuneet, Pölönen kommentoi.

Hän ei halua kuitenkaan ottaa sen enempää kantaa siihen, kumman osapuolen tulkinta on tässä tapauksessa oikea.

– Tulkinta jää hallinto-oikeudelle näissä asioissa, hän lisää.

Talvivaaran jättämässä valituksessa ihmetellään myös sitä, että avi on käsitellyt Talvivaaran jättämän hakemuksen toiminnan olennaista muuttamista koskevana hakemuksena, vaikka yhtiö haki alunperin vain tarkistusta kaivostoimintaa koskeviin lupamääräyksiin.

Avi perustelee myöntämäänsä ympäristölupaa sillä, että kaivoksen toiminta on muuttunut niin paljon, että uusi ympäristölupa oli välttämätön.

Viraston mukaan uuden avolouhoksen avaamiseen liittyy niin suuri ympäristön pilaamisen riski, että lupaa ei voi nykytilanteessa myöntää.

Kolmisopen luvan epäämisen lisäksi Talvivaara pitää kohtuuttomina muun muassa tiukentuneita lupamääräyksiä, jotka edellyttävät joissakin tapauksissa jatkuvatoimista päästöjen tarkkailua.

Talvivaaran mukaan myös noin 107 miljoonaan euroon nousevat vakuudet jätehuollon varmistamiseksi voivat käydä yhtiölle ylivoimaisiksi.

Ympäristölupa keräsi yhteensä 15 valitusta.

Juhani Itkosen mukaan valitukset lähtevät nähtäville viimeistään ensi viikolla. Valitusten esilläoloaika on kolme viikkoa, jonka jälkeen avi koostaa valitukset ja niihin liittyvät kommentit yhteen pakettiin.

Tämän jälkeen asia etenee Vaasan hallinto-oikeuden käsittelyyn. Aineisto on hallinto-oikeudella aikaisintaan heinäkuun alussa.

Hallinto-oikeudesta ei haluta ottaa kantaa tässä vaiheessa siihen, kuinka pitkään valituksen käsittelyssä menee.

– Avi hoitaa ensimmäiset kuulemiset ja me käsittelemme asian saamamme aineiston perusteella. Tämän kaltaisissa asioissa pitää olla hyvin perusteellinen, koska valituksia on tehty paljon, Vaasan hallinto-oikeudesta kerrotaan.

Avilla on oikeus kiristää lupaehtoja, mikäli olosuhteet ovat merkittävästi muuttuneet.

Ismo Pölönen

Tutkimusprofessori

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommenttiTausta

Ympäristölupa
toi tiukat raamit
kaivoksen
toiminnalle

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi Talvivaaralle uuden ympäristöluvan 30.4.2014.

Ehdot kiristyivät:
muun muassa Kolmisopen avolouhokselle ei myönnetty lupaa, ja yhtiö velvoitettiin seuraamaan ja mittaamaan kaivostoiminnan päästöjä tarkemmin.

Yhtiön vakuudet jätehuollon varmistamiseksi kolminkertaistuivat. Aiemmat vakuudet olivat 35 miljoonaa euroa.

Nykyiset luvat ovat voimassa siihen asti, kunnes uudet on hyväksytty Vaasan hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Kaivoksen toiminnasta
on käynnissä rikostutkinta ympäristön turmelemisesta ja lisäksi ympäristörikoksen syyteharkinta.