REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Talvivaaralla edessä taas tuttu keino

Teijo Määttänen
Talvivaaralla saattaa olla edessään ympäristöluvan vastainen vesien juoksutus tänä keväänä.

Antti Ylönen

Talvivaaran kaivoksen vesitase pahenee koko ajan ja kevään edistyessä näyttää vääjäämättömältä, että vesien säilömiseen tarkoitettu 13 miljoonan kuution allaskapasiteetti ei tue riittämään.

Näin uskovat elinkeinoministeri Jan Vapaavuori, ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka ja Kainuun ely-keskuksen ylijohtaja Kari Pääkkönen.

Nyt talvivaaran kaivosalueella on säilöttynä 9,5 miljoonaa kuutiota enemmän tai vähemmän likaantuneita vesiä.

Talvivaaran konkurssipesä on tehnyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle anomuksen juoksuttaa 1,5 miljoonaa kuutiota sulfaattipitoista puhdistettua vettä kuuden kuukauden aikana.

Konkurssipesä on myös jättänyt hakemuksen purkuputken rakentamisesta Nuasjärveen.

Avi on yhdistänyt nämä hakemukset ja uskoo saavansa päätökset valmiiksi huhtikuun loppuun mennessä.

– Jos avin päätös on kielteinen tai ei ehdi ennen altaiden täyttymistä, konkurssipesälle jää ainoaksi mahdollisuudeksi päästää jätevesiä hallitusti ympäristönsuojelulain 123. pykälän mukaan ilmoitusmenettelyllä, totesi Vapaavuori keskiviikkona.

Vapaavuoren mukaan on parempi päästää puhdistettuja jätevesiä hallitusti luontoon kuin joutua tilanteeseen

Talvivaara käytti lisäjuoksutuksissaan aikaisempina vuosina saman lain 62. pykälää toistuvasti niin, että oikeus kielsi sen.

Lain 123. pykälässä puhutaan onnettomuudesta, ennakoimattomasta tuotantohäiriöstä ja muusta niihin rinnastettavasta yllättävästä ja toiminnasta riippumattomasta poikkeuksellisesta syystä, joiden mukaan ympäristölupaa ei voi noudattaa.

Talvivaaran kaivoksen toiminta oli julkisselvittäjän aloittaessa rempallaan ja se on osaltaan lisännyt alueella olevien vesien määrää.

Talvivaaralla on uuden ympäristöluvan mukaan oikeus päästää luontoon 1300 tonnia sulfaattia.

– Puolet luvan määrästä on jo juoksutettu, kertoi Pääkkönen.

Toisin kuin Vapaavuori tiedotustilaisuudessa väitti, ongelmana ei ole veden määrä vaan sen sisältämä sulfaatti.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »