REFRRER:path /

Talvivaaran keskuspuhdistamolle rakennuslupa

Juha Neuvonen
Sotkamon ympäristö- ja tekninen lautakunta myönsi Terrafame Oy:lle rakennusluvan uutta keskuspuhdistamoa varten. Lautakunta hyväksyi myös töiden aloitusluvan, joka koskee perustuksien betonitöitä.

Hannu Mustonen

Sotkamon ympäristö- ja tekninen lautakunta myönsi Terrafame Oy:lle rakennusluvan uutta keskuspuhdistamoa varten. Lautakunta hyväksyi myös töiden aloitusluvan, joka koskee perustuksien betonitöitä.

Terrafamen on kuitenkin esitettävä 15 000 euron pankkitakaus ennen töihin ryhtymistä niiden haittojen, vahinkojen tai kustannusten korvaamiseksi, jotka lupapäätöksen kumoaminen voi aiheuttaa.

Lautakunta myönsi aloitusluvan, koska se ei aiheuta merkittäviä muutoksia maisemaan. Rakennuspaikka on toiminut aikaisemmin muun muassa varastoalueena, jossa on jo tehty huomattavia maansiirtotöitä.

Rakennusluvan ehtona on, että rakennusta ei saa hyväksyä käyttöön ennen kuin toimintaan tarvittava ympäristölupa on saavuttanut lainvoiman. Ulkopuolisten naapurien kuulemista ei tarvitse suorittaa, koska rakennushanke sijoittuu asemakaava-alueelle ja rakennuspaikka muodostuu kaavan mukaisesta korttelista.

Rakennuspaikkaan rajoittuvat maa-alueet omistaa Terrafame. Lähin ulkopuolinen maanomistaja sijaitsee kaava-alueen reunasta mitattuna noin 1,4 kilometrin etäisyydellä.

Terrafamen mukaan ympäristölupahakemus tullaan jättämään tammikuun aikana aluehallintoviranomaiselle.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti