REFRRER:path /

Talvivaaran lähivesien kunnostukseen puoli tusinaa muistutusta

Muistutusaika
Talvivaaran lähivesien kunnostus-
suunnitelmasta päättyi.

Ville-Petteri Määttä
Näillä näkymin Kainuun ely-keskus antaa ennen kesälomia päätöksensä Talvivaaran lähivesien kunnostustoimenpiteistä ja niiden aikataulusta. Arkistokuva Kivijärveltä.

Hannu Mustonen

Muistutusten jättöaika Talvivaaran lähivesien kunnostussuunnitelmasta päättyi maanantaina. Vähän ennen virka-ajan päättymistä Kainuun ely-keskuksen kirjaamoon oli kertynyt puolitusinaa muistutusta ja kolme lausuntoa.

Muistutuksia saattoi tulla sähköpostitse vielä virka-ajan jälkeenkin, sillä jättöaikaa oli vuorokauden loppuun saakka. Niin ikään osa lausujista oli pyytänyt lisäaikaa lausuntonsa antamiselle.

Asianosaisia ovat esimerkiksi vajaat 30 ranta-asukasta ja osakaskunnat. Näillä näkymin ely-keskus antaa ennen kesälomia päätöksensä toimenpiteistä ja niiden aikataulusta.

Alustavan arvion mukaan merkittävää vesistön pilaantumista on tapahtunut kaivospiirin alueella sekä Oulujoen vesistön suunnalla kaikissa vesistöissä Kolmisoppeen asti ja Vuoksen vesistön suunnalla kaikissa vesistöissä Kivijärveen asti.

Talvivaaran on kunnostettava kaivoksen alapuoliset vesistöt. Tälle kannalle asettui Kajaanin kaupunginhallitus viime viikolla.

Kunnostukselle on laadittava vesistökohtainen aikataulu, ja suunnittelussa on otettava huomioon menetelmiin liittyvät riskit sekä haittavaikutukset.

Tarkentavia tutkimuksia on tehtävä ainakin sedimenteissä. Myös ruoppausmassojen käsittely ja lopullinen sijoittaminen tulee selvittää jo suunnitteluvaiheessa.

Kivijärven kunnostustarve tulee selvittää tarkemmin.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti