REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

”Talvivaaran laitettava vesistöt kuntoon”

Teijo Määttänen/Arkisto
Kajaanin kaupunki antaa tiistaina lausuntonsa Talvivaaran alapuolisten vesistöjen jatkohoidosta.

Hannu Mustonen

Talvivaaran on kunnostettava kaivoksen alapuoliset vesistöt. Tälle kannalle on asettumassa Kajaanin kaupunginhallitus, joka lausuu ensi tiistaina Kainuun ely-keskukselle.

Ely-keskus pyytää Kajaanin kaupungin lausuntoa Talvivaaran aiheuttamasta vesistön merkittävästä pilaantumisesta ja sen korjaamisesta.

Alustavan arvion mukaan merkittävää vesistön pilaantumista on tapahtunut kaivospiirin alueella sekä Oulujoen vesistön suunnalla kaikissa vesistöissä Kolmisoppeen asti ja Vuoksen vesistön suunnalla kaikissa vesistöissä Kivijärveen asti.

Kunnostukselle on laadittava vesistökohtainen aikataulu, ja suunnittelussa on otettava huomioon menetelmiin liittyvät riskit sekä haittavaikutukset.

Tarkentavia tutkimuksia on tehtävä ainakin sedimenteissä. Myös ruoppausmassojen käsittely ja lopullinen sijoittaminen tulee selvittää jo suunnitteluvaiheessa.

Kivijärven kunnostustarve tulee selvittää tarkemmin koko järven osalta. Ylä-Lumijärven ja Lumijoen uoman pohjasedimenttien kunnostustoimet on toteutettava mahdollisimman nopeassa aikataulussa, koska sedimentit voivat kulkeutua virtaolosuhteiden muuttuessa alapuolisiin vesistöihin.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »