REFRRER:path /

Talvivaaran purkuputki hakee vielä linjaansa

Talvivaaran suunnitteleman purkuputken linjaus.

KS

Talvivaaran Nuasjärveen suunnitteleman jätevesien purkuputken linjausta on yhtiön Paikan päällä -blogin mukaan täsmennetty loppukesän aikana maastotiedustelulla.

Yhtiön pyrkimyksenä on sijoittaa putkilinja mahdollisuuksien mukaan suoalueille, jolloin vältytään louhinnoilta ja aiheutetaan maanomistajille vähiten haittaa. Lisäksi yhtiö pyrkii suunnittelemaan linjauksen niin, että putki kulkee mahdollisimman etäällä rakennuksista.

Talvivaaran mukaan on mahdollista, että linjaukseen tulee vielä pieniä tarkennuksia.

– Olemme yhteydessä maanomistajiin ja kartoitamme mahdollisuuksia sopia putken sijoittamisesta, kerrotaan yhtiön blogissa.

Sen sijaan mahdollisen purkuputken ulostulo pysyy Nuasjärven Tikkalahdessa.

Mahdollinen purkuputken rakentaminen alkaa maastossa puuston hakkuulla. Tämän jälkeen kaivetaan putkikaivanto, missä purkuputki sijaitsee routarajan alla, noin 1,5–2,5 metrin syvyydessä riippuen siitä, onko putki suo- vai kivennäismaaperällä.

Putkilinjan työalueen leveys on noin 20 metriä koko matkalla.

Yhtiö on teettänyt vesistömallinnukset hankkeelle siten, että ensimmäisten kolmen vuoden aikana vettä juoksutetaan kaikkiaan 7,5 miljoonaa kuutiota. Veden sulfaattipitoisuus olisi 4 grammaa litrassa, jolloin sulfaatin kokonaismäärä on 30000 tonnia vuodessa eli 90000 kolmen vuoden aikana.

Talvivaaran nykyisen ympäristöluvan mukaan yhtiö saa ensi vuonna laskea ulos vain 1300 tonnia sulfaattia.

Talvivaaran purkuputkea kaivosalueelta Nuasjärven Tikkalahteen ei tarvitse alistaa ympäristövaikutuksien arviointimenettelylle (yva). Kaivosyhtiö voi siis edetä suoraan ympäristöluvan hakemiseen.

Kainuun ely-keskus perusteli päätöstään sillä, ettei purkuputkesta aiheudu merkittäviä haitallisia ja yva-menettelyä vaativia ympäristövaikutuksia.

– Merkittävät haitalliset vaikutukset olisivat esimerkiksi pysyviä. Mallinnuksen mukaan purkuputken vaikutukset ovat palautuvia. Pysyvää kerrostumista ei aiheudu suurimmillakaan mallinnetuilla päästöillä, Kainuun ely-keskuksen ylijohtaja Kari Pääkkönen sanoo.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti