REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Talvivaaran putki käyttöön lähipäivinä

Juhas Neuvonen
Talvivaaran vedet eivät juosseet Nuasjärveen vielä maanantaina, mutta tämänhetkisen tiedon mukaan purkuputken käyttöönotto ajoittuu lähipäiville. Koekäyttöjakso kestää 1–2 viikkoa, jos kaikki sujuu hyvin.

Hannu Mustonen

Talvivaaran vedet eivät juosseet Nuasjärveen vielä maanantaina, mutta tämänhetkisen tiedon mukaan purkuputken käyttöönotto ajoittuu lähipäiville kuluvalle viikolle.

Putken käyttö alkaa koekäyttöjaksolla, joka kestää 1–2 viikkoa, jos kaikki sujuu hyvin. Koekäytön aikana putkea käytetään lyhyissä jaksoissa ja vajailla virtaamilla.

Koekäytön jälkeen purkuputki on valmis tuotantokäyttöön, johon vaikuttaa hallinto-oikeuden tuore välipäätös.

Sen mukaan sulfaatin päästöraja on 1 000 tonnia kuussa, kunnes oikeus tekee päätöksen ympäristöluvan lainmukaisuudesta. Ympäristöluvassa sulfaatin luparaja asettuu 24 000 tonniin vuodessa kolmeksi ensimmäiseksi käyttövuodeksi.

Jos purkuvesin laskettaisin putken täydeltä, kuukauden sulfaattipäästö olisi 1 500 tonnia. Kaivoksella lasketaankin, että 1 000 tonnin kuukausikiintiöllä vesiä saadaan poistettua 30–50 prosenttia suunniteltua vähemmän. Se tarkoittaa, että kaivoksen vesitase pysyy nykytasolla välipäätöksen voimassa ollessa.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »