REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Hovioikeus katseli kaivosaluetta myös näköalapaikalta. Takana laamanni Teija Unkila ja Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen. Edessä oikealla kihlakunnansyyttäjä Kimmo Vakkala.

Talvivaaran vesien reiteistä tietoa oikeudelle

Hovioikeus sai tuntumaa kaivosalueen mittasuhteisiin reunapadoilla ja näköalapaikoilla. Istunto jatkuu tänään.

Kun Rovaniemen hovioikeus kierteli tiistaina bussilla ja jalkaisin entisen Talvivaaran kaivoksen alueella, monet olisivat


Lue lisää aiheesta

« »