REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Talvivaaran yhtiökokous hyväksyi Terrafame-kaupan

Sampo Kaste
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi torstaina Talvivaaran ja Terrafame Oy:n välisen kaupan yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

Talvivaara ja Terrafame sopivat kesäkuun lopussa Sotkamon kaivostoimintaan liittyvien omaisuuserien myymisestä ja Talvivaaran laina- ja tuotevirtasopimuksen väliaikaisen keskeytyssopimuksen mukaisen takausvastuun, kokonaismäärältään noin 14 miljoonaa euroa ja noin 203,4 miljoonan euron suuruisen sinkin tuotevirtasopimuksen päättymiskorvauksen takausvastuun lakkaamisesta.

Myytävien omaisuuserien kauppahinta koostuu keskeytyssopimuksen ja tuotevirtasopimuksen mukaisten takausvastuiden lakkaamisesta, sekä Terrafamen Talvivaaralle maksamasta 1,4 miljoonan euron suuruisesta käteissuorituksesta.

Myytyihin omaisuuseriin kuuluvat muun muassa Sotkamon kaivoksen tuotantoprosessissa tarvittava kalkkilaitos, laboratorio sekä kaivokseen liittyvän geologisen, laboratorio- ja tuotantodatan omistusoikeus.


Sopimuksiin sisältyi purkava ehto, jonka mukaan sopimuksien mukaiset liiketoimet olisivat peruuntuneet, mikäli Talvivaaran ylimääräinen yhtiökokous ei olisi hyväksynyt sopimuksia.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »