REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Talvivaaran ympäristökorvausten sovittelu osin loppusuoralle

Antti Ylönen
Korvauksia vaaditaan kipsisakka-altaan vuodosta.
Kainuun käräjäoikeudessa vireillä olevista Talvivaaran korvausasioista noin 50 on tuomioistuinsovittelumenettelyssä.

Sovittelija, käräjätuomari Kari Turtiainen on käynyt erillisiä neuvotteluja korvausta vaativien ja vastaajien eli Talvivaara Sotkamo Oy:n ja Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesän kanssa.

Vaatimukset liittyvät Talvivaaran kaivoksen aiheuttamaan ympäristön turmelemiseen kipsisakka-altaan vuodossa marraskuussa 2012.

Korvauksia vaaditaan yhteensä yli 10 miljoonan euron edestä.


Sovittelijan mukaan seuraavassa vaiheessa kantajat ja vastaajat olisi tärkeää saada neuvottelemaan kasvotusten.

Jotta tällaiselle yhteisneuvottelulle olisi riittävät edellytykset, vastaajien tulee vielä työstää erillisneuvotteluissa esillä olleita asioita.

Siitä, paljonko tämä vaihe vaatii aikaa, ei ole vielä varmuutta.

Turtiaisen toive on, että selvittelyn alla olevat asiat etenisivät suotuisasti ja että yhteisneuvotteluihin päästäisiin jo ennen kesälomakautta.

Konkurssivelallinen Talvivaara Sotkamo Oy on sovittelun osapuolena kaikissa näissä asioissa. Lisäksi Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä on sovittelun osapuolena valtaosassa asioita.

Käräjäoikeudessa on samaan asiakokonaisuuteen liittyen vireillä noin 30 muutakin korvausasiaa, joissa ei ole aloitettu sovittelumenettelyä, koska korvausta vaativat eivät ole antaneet suostumusta sovitteluun.

Näiden lepäämässä olevien korvausasioiden käsittelyssä ei näillä näkymin edetä ennen kuin rikosasiassa, jossa Talvivaaran neljää johtohenkilöä syytetään ympäristön törkeästä turmelemisesta annettu tuomio on lainvoimainen.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »