REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Talvivaaran ympäristörikoksen hovioikeuskäsittely alkaa lokakuussa

Jonna Karjalainen
Pekka Perä ja Lassi Lammassaari ovat hovioikeuden kuultavina lokakuussa.

Jukka Keränen

Talvivaaran ympäristörikosasian pääkäsittely alkaa Rovaniemen hovioikeudessa 9.10.

Istuntokäsittelyn kestolle on varattu kuusi viikkoa. Istunto pidetään pääosin Rovaniemellä hovioikeuden omassa toimipaikassa.

Käsittelyn toisella viikolla tiistaina 17.10. hovioikeus tekee katselmuksen Sotkamossa Talvivaaran kaivosalueella. Hovioikeus on rajoittanut yleisön läsnäoloa katselmuksessa.

Samalla viikolla asian vastaajia Pekka Perää, Lassi Lammassaarta, Harri Natusta ja yhtä osastopäällikköä kuullaan Kajaanissa Kainuun käräjäoikeudessa.


Asian istuntokäsittelyn on määrä päättyä marraskuun puolivälissä. Hovioikeuden tuomio asiassa annetaan aikaisintaan alkuvuodesta 2018.

Käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen ovat valittaneet syyttäjät sekä vastaajista Perä, Lammassaari, Natunen,Talvivaara-yhtiön konkurssipesä ja yksi käräjäoikeuden pääkäsittelyyn osallistuneista asianomistajista.

Talvivaaran pörssirikosjutussa hovioikeus puntaroi, ottaako se jutun aikanaan käsittelyyn. Helsingin käräjäoikeuden tuomiosta valittivat sekä syyttäjä, kaikki neljä tuomittua että Talvivaaran Kaivososakeyhtiö.

Helsingin käräjäoikeus katsoi kesäkuussa muun muassa, että osassa yhtiön pörssitiedotteista annettiin totuudenvastaista tietoa vuosien 2012 ja 2013 nikkelin tuotantoennusteista.

Perä ja Lammassaari tuomittiin ehdolliseen vankeuteen ja sakkoihin. Natunen ja entinen varatoimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde saivat sakkoja. Lisäksi Talvivaaran Kaivososakeyhtiö määrättiin 50 000 euron yhteisösakkoon.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »