REFRRER:path /
Susanna Kinnunen
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Markku Tolonen (kesk.) sanoo, että lautakunnan huomautusesitys kaupunginhallitukselle perustuu vastuullisten tasapuoliseen kohteluun.

Tarkastuslautakunta saattoi keulia moitteissa

Kuntaliiton lakiasian johtajan mukaan tarkastuslautakunta ei voi esittää moitteita viranhaltijoille tai kunnanhallitukselle. Lautakunnan puheenjohtaja Markku Tolonen (kesk.) vetoaa kuntalain pykälään.

Tiina Suutari

Kuntaliiton lakiasian johtajan Arto Sulosen mukaan tarkastuslautakunta ei voi esittää työoikeuteen kuuluvia huomautuksia tai varoituksia viranhaltijoille tai kunnanhallitukselle.

Sulonen linjaa, että kuntalain mukaan tarkastuslautakunta vastaa tilintarkastuksen järjestämisestä ja nimensä mukaisesti tarkastaa, ovatko kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta antaa kunnan toiminnasta myös tarkastuskertomuksen, mutta ei tee siitä johtopäätöksiä.

– Tarkastuslautakunnan tehtäviin ei kuulu puuttua kunnan operatiiviseen toimintaan. Jos puhutaan viranhaltijoihin kohdistettavista toimenpiteistä, niin se kuuluu kaupunginhallitukselle, Sulonen sanoo.

Hänen mukaansa laissa ei ole pykälää kunnanhallituksen varoittamisesta. Kunnanhallitus voidaan erottaa luottamuspulan vuoksi valiokuntamenettelyllä.


Sulonen korostaa, ettei tunne Kajaanin tapausta, vaan linjaa lautakunnan ja hallituksen tehtäviä yleisellä tasolla.

Kajaanin kaupungin tarkastuslautakunta on esittänyt osana tilinpäätöksen vastuuvapauden myöntämistä, että valtuusto käyttäisi työnjohdollista ohjausta antamalla kirjalliset huomautukset kaupunginhallitukselle ja kaupunginjohtaja Jari Toloselle sekä kirjallisen varoituksen hallintojohtaja Tuija Aarniolle. Moitteet koskevat Kajaste-hanketta, jonka budjetti paisui alun perin arvioidusta miljoonasta eurosta vajaaseen neljään miljoonaan euroon. Kaupunginhallitus päätti, ettei huomautuksia viranhaltijoille esitetä.

Kajaanin uusi valtuusto käsittelee tilinpäätöstä tänään maanantaina.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Markku Tolonen (kesk.) kertoo, että lautakunnan huomautus- ja varoitusesitys perustuu kuntalain 121 pykälään. Sen mukaan ”lautakunta voi antaa valtuustolle tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista”. Tolonen kertoo konsultoineensa asiasta kuntaliiton lakimiehiä.

– Lautakunta tätä asiaa pohti. Tämä on ollut niin sekavaa koko ajan ja tilintarkastajakin pelasi sököä ja antoi mukautetun lausunnon.

Omassa tilinpäätöslausunnossaan tilintarkastaja ei esittänyt vastuullisille muistutuksia. Jos muistutuksia olisi annettu, olisi Sulosen mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä silloin ollut kuulla muistutuksen saaneita ja arvioida sitten myönnetäänkö vastuuvapaus. Tässä menettelyssä lautakunta olisi voinut tehdä valtuustolle ehdotuksia.

Sulonen kertoo, että henkilöstöhallinto kuuluu aina kunnanhallitukselle, ja hallintosääntö määrittelee, kuka on toimivaltainen kenenkin viranhaltijan suhteen.

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on ”valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat”. Kajaanin kaupunki tulkitsee lakia laveasti. Hallintosääntö määrittelee, että ”lautakunta esittää valtuustolle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.”

Sulonen kommentoi yleisellä tasolla, että hallituksen ja tarkastuslautakunnan roolien sekoittuminen on tavallista.

– Tätä me joudumme aika usein tarkastuslautakunnan ihmisille sanomaan, että te ette ole hallituksen kanssa kilpailevia, vaan te katsotte taaksepäin.

Lahti ei vaatinut Tieralta korvauksia

Kajaanin paisunut Kajaste-hanke näyttää lähes toisinnolta Lahden kaupungin vastaavalle hankkeelle.

Lahdessa Kuntien Tiera Oy:n SAP HR -järjestelmän käyttöönotto viivästyi liki vuodella ja kustannukset lähes kaksinkertaistuivat suunnitellusta. SAP-HR maksoi Lahdelle vuoden 2015 tarkastusraportin mukaan lopulta 1,4 miljoonaa euroa.

Lahti ei vaatinut Tieralta korvauksia, kuten Kajaanin tarkastuslautakunta nyt ehdottaa. Lahden konsernipalvelujohtaja Mika Mäkinen kertoo, että kaupunki tyytyi reklamoimaan viivästyksistä.

– Ajatuksena oli sopia mahdollisimman hyvin siitä, että ratkaisut saadaan toimimaan. Jos viivästymän aiheuttama kustannus ei ollut meidän syytä, niin niihin emme ottaneet osaa, vaan ne menivät Tieran piikkiin.

Kajaanin hankkimat tietojärjestelmät eivät ole samoja kuin Lahdessa, vaan Kajaanista tuli Tieran järjestelmäpilotti. Alkuperäisen suunnitelman mukaan Kajaanin piti ottaa käyttöönsä järjestelmät, jotka ovat muualla jo käytössä.

– Silloin oli kuvitelmissa, että esimerkiksi Espoo olisi ottanut nämä järjestelmät käyttöön. Espoo on kuitenkin viivästyttänyt päätöksentekoa, eivätkä ne ole siellä käytössä vieläkään, Kajaanin hallintojohtaja Tuija Aarnio sanoo.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommenttiTausta

Kajaste-hanke

Kajaste on Kajaanin
kaupungin hanke talous- ja palkanlaskentapalvelujen tuottajan vaihdossa. Tuottajaksi Kainuun soten tilalle tulivat 2017 alusta Kunnan Taitoa Oy ja Kuntien Tiera Oy.

Kaupunginhallitus
päätti palvelutuottajanvaihdosta marraskuussa 2015. Hinta-arvio oli alun perin miljoona euroa. Nyt arvio on 3,7 miljoonaa euroa.

Ongelmia
syntyi etenkin puutteellisista valmistelusta, aikataulupaineesta, sopimuksen laskutusmallista ja Tieran toimimattomaksi osoittautuneesta henkilöstö- ja palkkahallinnan järjestelmäyhdistelmästä. Kajaani päätti luopua yhdistelmästä toukokuun lopussa. Hallintojohtaja Tuija Aarnion mukaan hankkeessa mentiin "tietojärjestelmät edellä".

Kajaste-hankkeen
hankejohtajana toimi konsultti Heikki J. Mattila (Midagon Oy), joka ei ollut virkasuhteessa Kajaanin kaupunkiin. Alussa mukana olleet kaupungin talousjohtaja ja tietohallintojohtaja jäivät tehtävistään kesken hankkeen pois. Tietohallintojohtaja siirtyi Tieran palvelukseen.

Taitoa ja Tiera
ovat kuntien ja kuntayhtymien kokonaan omistamia palvelukeskuksia. Taitoa tuottaa talous- ja henkilöstöpalveluja ja Tiera toimittaa niihin tietojärjestelmiä. Tiera myös kilpailuttaa järjestelmät. Kajaani on osakkaana molemmissa, kuten suuri osa suomalaisista kunnista. Tieran suurimpia omistajia ovat Lahti, Oulu, Espoo, Turku ja Tampere. Tieran hallituksen kuuluvat mm. Lahden kaupunginjohtaja Jukka Laiho ja Kainuun sote-johtaja Maire Ahopelto.