REFRRER:path /
Antti Hyvärinen
Projektipäällikkö Leena Teräs (keskellä) sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiantuntijoiksi opiskelevat Sanna Nevala (vasemmalla) ja Salla-Maija Hakola esittelivät tiistaina Tasova-projektia Kajaanin tasa-arvopäivillä.

Tasa-arvolain noudattaminen veisi jo pitkälle

Sukupuolien eriytyneet elämänpiirit jäykistävät työmarkkinoita ja kaventavat valinnanmahdollisuuksia.Maakuntiin tuodaan tasa-arvotietoa projektivoimin.

Tasa-arvolain mukaan viranomaisen pitää kaikessa toiminnassaan edistää miesten ja naisten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja