REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Pertti Granqvist/Arkisto
Terrafame Group Oy:n uudet tutkimushankkeet jatkavat sulfaatin kierrätyskonseptien tutkimusta ja kehittämistä.

Terrafame Group jatkaa sulfaatin kierrätyskonseptin kehittämistä

Tänä vuonna käynnistyy kaksi Euroopan komission rahoittamaa uutta tutkimushanketta, joiden budjetti on yhteensä 17 miljoonaa euroa.

Terrafame Group Oy käynnistää tänä vuonna aikana kaksi Euroopan komission rahoittamaa uutta tutkimushanketta, joiden budjetti on


Lue lisää aiheesta

« »