REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Talvivaaran uraanilaitos on ollut jo tovin valmis.

Terrafame jätti uraanilupahakemuksen

Uraani otetaan käyttöön puolituotteena. Jatkojalostus ulkomailla.

Monimetalliyhtiö Terrafame Oy on jättänyt tiistaina valtioneuvostolle osoitetun uraanilupahakemuksen työ- ja


Lue lisää aiheesta

« »