REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Terrafame perui valituksensa hallinto-oikeudessa

Tiina Suutari

Terrafame Oy:n kahden valituksen käsittely on rauennut Vaasan hallinto-oikeudessa (HO). Oikeusprosessi pysähtyi, koska Terrafame perui valituksensa marraskuussa.

Terrafame ja alun perin Talvivaara Sotkamo Oy valittivat hallinto-oikeudelle Kainuun ely-keskuksen määräyksistä (19.3.2014) ja teettämisuhan täytäntöönpanosta (8.7.2014). Ely-keskus oli määrännyt Talvivaara Sotkamo Oy:tä muun muassa hankkimaan lisää vedenpuhdistustekniikkaa ja rakentamaan uutta allastilaa. Teettämisuhan täytäntöönpanossaan ely-keskus päätti hankkia vedenpuhdistustekniikkaa kaivokselle itse, koska katsoi, ettei Talvivaara ollut noudattanut määräystä.

Terrafame veti valituksensa hallinto-oikeudesta pois, koska Kainuun ely-keskus luopui päätöksiensä täytäntöönpanoista viime toukokuussa. Ely-keskuksen mukaan konkurssipesä oli jo täyttänyt sille määrätyt velvoitteet. Konkurssipesä oli hankkinut lisää käänteisosmoositekniikkaa ja rakentanut allastilaa muun muassa Kuusilammen avolouhokseen ja Kuljun altaalle.

Talvivaara Sotkamo Oy piti Kainuun ely-keskuksen määräyksiä alun perinkin lain vastaisina. Yhtiö kritisoi sille asetettua teettämisuhkaa muun muassa blogissaan heinäkuussa 2014:

– Kaikki asiasta (vesienkäsittelytekniikan hankinnasta) jotain ymmärtävät tietävät sen, että kompleksiset teknis-kaupalliset neuvottelut kestävät yleensä kuukausia tai jopa vuosia ja sen, että Talvivaaran hankintaprosessi on ollut itse asiassa hyvin nopea.

– Kainuun ely on ollut hankintaprosessin etenemisestä täysin tietoinen, mutta päätyi teettämisuhan toimeenpanemiseen hetkeä ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »