REFRRER:path /

Terrafame pitää kiinni uraanista

Talvivaarassa seisoo jo valmis uraanilaitos, johon on investoitu 75 miljoonaa euroa. Käyttöönotto edellyttää kuitenkin vielä täydennysinvestointeja, joiden toteuttaminen ottaa aikaa noin puoli vuotta.

Hannu Mustonen

Terrafame sai tällä viikolla kolme vuotta jatkoaikaa uraanilaitoksen rakennustöiden loppuunsaattamista varten. Tällä hetkellä yhtiö ei suunnittele uraanituotannon aloittamista, mutta se haluaa säilyttää mahdollisuuden tuotannon aloittamiseen.

– Haluamme, ettei mahdollisuus lähde pois, Terrafamen hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia perustelee jatkoajan.

Hän muistuttaa, että Talvivaarassa seisoo jo lähes valmis uraanilaitos, johon on investoitu 75 miljoonaa euroa. Laitos on seissyt useita vuosia, mutta se on pidetty kunnossa.

– Erittäin hyvässä iskussa.

Käyttöönotto edellyttää kuitenkin vielä täydennysinvestointeja, joiden toteuttaminen ottaa aikaa ainakin puoli vuotta.

Ratian mukaan Terrafame harkitsee käyttöönottoa ja investointeja ainoastaan vasta sitten, kun kaivoksen ja metallituotannon toiminta on varmalla ja tuottavalla pohjalla. Asia ei ole siis ajankohtainen, ja luvitusprosessikin ottaa oman aikansa.

Uraanin tuottaminen ja toimittaminen tarvitsee luvat niin valtioneuvostolta kuin Euroopan atomienergiayhteisöltä Euratomilta. Korkein hallinto-oikeus on palauttanut Talvivaaran uraaniluvan kertaalleen valtioneuvostoon.

Ratian mukaan myös muut luvat edellyttävät vähintään päivittämistä. Vuonna 2014 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi uuden ympäristöluvan Talvivaaran kaivoksen toiminnalle sekä uraanin talteenottolaitokselle. Myös Tukes myönsi samana vuonna asiaan liittyvän luvan.

Kanadalainen Cameco sijoitti uraanin talteenottolaitokseen yli 50 miljoonaa euroa, ja Talvivaaran oli määrä maksaa laitos jälkikäteen uraanitoimituksilla. Ratian mukaan Terrafame ei ole ollut aktiivisesti yhteyksissä yhtiöön, mutta hän ei näe mitään estettä yhteyksien luomiselle siinä vaiheessa, kun kysymys uraanituotannon aloittamisesta ajankohtaistuu.

Tuotantoa puoltavana tekijänä Ratia muistuttaa siitä, että Terrafamen tuotannon myötä Suomi olisi lähes uraaniomavarainen.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti