REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Terrafame: Pitoisuudet alittuvat

Sulfaattipitoinen vesi on levinnyt kuluvan talven aikana Nuasjärvessä odotetun tasaisesti purkupisteen läheiselle syvännealueelle, Talvivaaran kaivosta pyörittävän Terrafame kertoo nettisivullaan.

Terrafamen mukaan pitoisuudet alittavat selvästi lupavaiheessa ennakoidut maksimipitoisuudet. Syksyn 2016 syyskierto toteutui normaalisti, ja syvänteiden happitilanne on hyvä.

– Korkeimmillaan Nuasjärven alusveden sulfaatti- ja metallipitoisuudet sekä sähkönjohtavuus ovat talvikerrostuneisuuden loppupuolella maalis–huhtikuussa sekä kesäkerrostuneisuuden lopussa elokuussa.

Terrafame kertoo, että purkuputkeen johdettavan veden laatu varmistetaan ympäristöluvan mukaisesti yhtiön omilla näytteenotoilla kaksi kertaa vuorokaudessa sekä osin jatkuvatoimisin mittauksin. Myös Nuasjärvellä veden laatua seurataan Terrafamen toimeksiannosta kolmella jatkuvatoimisella mittauspisteellä.


Lisäksi järvellä tehdään velvoitetarkkailuun kuuluvaa näytteenottoa, jolla kerätään tietoa mm. sulfaattipitoisuuksista eri puolilla järveä.

Yhtiö on johtanut puhdistettuja vesiä Nuasjärven kautta Oulujoen vesistöreitille marraskuusta 2015 lähtien.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »