REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Terrafame ponnisti plussalle

Vesitase kunnossa, tuotanto kasvaa

Pekka Lassila
Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen (oik.) kertoi Sotkamossa yrityksen tuloksen nousseen viimeisellä neljänneksellä plussan puolelle. Vieressä Terrafamen hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia.

Antti Ylönen

Talvivaaran kaivosta pyörittävän Terrafamen käyttökate oli viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä positiivinen ensimmäistä kertaa koko yhtiön toiminnan aikana.

Yhtiön liikevaihto oli viimeisellä neljänneksellä 47,4 miljoonaa euroa ja käyttökate 16 miljoonaa euroa.

– Jatkoimme toiminnan määrätietoista ylösajoa ja saavutimme vuoden viimeisellä neljänneksellä ensimmäistä kertaa positiivisen käyttökatteen ja liiketuloksen keskeneräisen tuotannon arvon muutos huomioiden, kertoo Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.

Paraneminen johtui ennen kaikkea keskeneräisen tuotannon arvon muutoksesta, joka oli 47,2 miljoonaa euroa. Toiminnallinen tulos oli siten vielä tappiollinen.


Koko vuoden liikevaihto oli 100 miljoonaa euroa ja käyttökate 120 miljonaa euroa pakkasella. Yhtiö teki kuitenkin kolmannella neljänneksellä lähes puolet koko vuoden liikevaihdosta.

Yhtiö valmistelee myös kuparin tuotteistamista ja myynnin aloittamista.

Terrafame on onnistunut saamaan vesitilanteen kaivosalueella hallintaan.

Kun vuoden 2015 lopussa alueella oli 10,1 miljoonaa kuutiota sulfaattipitoista vettä, oli määrä kutistunut viime vuoden lopussa jo 3,8 miljoonaan kuutioon.

Nuasjärven purkuputken sulfaattipitoisen veden 15 000 vuositonnin sulfaattikiintiö alittui viime vuonna noin 1 400 tonnilla, kun laskelmassa otetaan huomioon kevään hätäjuoksutus.

Vanhoille reiteille sulfaattikuormitus oli sen sijaan 3 906 tonnia, joten vuosikuormituskiintiö 1 300 tonnia ylittyi 2 606 tonnilla kevään juoksutusten vuoksi.

Kaivosalueella aloitettiin käänteisosmoosin rejektin eli erittäin sulfaattipitoisen liemen johtaminen liuoskiertoon aloitettiin maaliskuussa, millä on suuri merkitys sulfaattikiintiön riittävyyteen ja kaivosalueen vesitaseeseen.

Lukkaroisen mukaan kaivosalueen hyvän vesitilanteen ansiosta tänä keväänä ei ole perusteita sulfaattivesien lisäjuoksutuksille.

Terrafame Oy:n palveluksessa oli joulukuun lopussa 645 henkilöä. Kaivosalueella työskenteli viimeisellä vuosineljänneksellä myös noin 70 kumppaniyritystä ja näissä noin 550 henkilöä.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti puoltaa Terrafame Group Oy:lle 100 miljoonan euron lisäpääomitusta.

Terrafame ei ole toistaiseksi käyttänyt sitä lainkaan.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »