REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Terrafame: Uusi vesienhallintaratkaisu vähentäisi sulfaattipäästöjä

Antti Ylönen
Talvivaaran kaivoksella on yli 7 miljoonaa kuutiota sulfattipitoista vettä. Kuva Latosuon padolta.

KS-STT

Talvivaaran kaivoksen uusi vesienhallintaratkaisu on valmistunut. Terrafame Group uskoo, että sen avulla voitaisiin vähentää merkittävästi kaivoksen ympäristövaikutuksia.

Hanke on edennyt koetoimintavaiheeseen. Alan asiantuntijat ja yritykset ovat esitelleet ratkaisuja, joilla vähennettäisiin poistettavien vesien sulfaattipitoisuutta.

Hankkeessa on keskittytty kemian hallintaan ja kemikaalien kierrätykseen.

Keskeisimpiä muutoksia prosessin neutralointiaineena käytettävän lipeän korvaaminen kaliumhydroksidilla.


Korvaaminen nostaisi kustannuksia, mutta prosessia on tarkoitus muuttaa niin, etta kemikaalin arvo saataisiin hyödynnettyä.

– Suunnitelma perustuu sulfattipitoisuutta nostavien tai sulfaatin poistoa häiritsevien aineiden käytön vähentämiseen tai korvaamiseen. Lisäksi konsepti perustuu sulfaatin kierrätykseen prosessissa, kertooTerrafame Groupin vesienhallinnan projektijohtaja Jani Kiuru Kauppalehdessä.

Uusien ratkaisujen uskotaan myös avaavan uusia mahdollisuuksia liiketoiminnassa, kertoo Terrafame Group.

Sotkamon kaivoksella on tällä hetkellä 7,7 miljoonaa kuutiota ylimääräistä vettä. Määrää on kyetty pienentämään reilusta 10 miljoonasta kuutiosta, mutta yhtiö on hätäjuoksuttanut sulfaattipitoisia vesiä kaivosalueen ulkopuolelle.

Terrafamen mukaan lisäjuoksutuksia joudutaan harkitsemaan jo ensi syksynä.

Terrafame Group arvioi, että vesienhallinnan kehitysvaihe kestäisi vuoden 2017 loppuun asti. Tuotannon rakentaminen alkaisi vuoden 2018 alusta.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »