REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Terrafame: Yksityisen rahoituksen saaminen mahdollista

Susanna Kinnunen
Terrafame Oy:n toimitusjohtaja Joni Lukkaroisen mukaan kaivoksen ylösajo on jatkunut tehokkaana, ja yhtiö on vahvasti menossa kohti kannattaa kaivostoimintaa.
Terrafamen Talvivaaran kaivoksen toiminta ja tuotannon ylösajo jatkuivat heinä–syyskuussa 2016 yhtiön mukaan suunnitellusti.

Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiö pääsi keskeisimpiin tuotantotavoitteisiin ja alle budjetoitujen kustannusten.

Terrafame Oy etsii yhdessä emoyhtiönsä Terrafame Group Oy:n kanssa ratkaisua rahoituspohjan vahvistamiseksi ja omistuspohjan laajentamiseksi.

Yhtiön arvion mukaan yksityisen rahoituksen saaminen vuoden 2016 loppuun mennessä näyttää mahdolliselta.


– Kaivoksen ylösajo on jatkunut tehokkaana, ja yhtiö on vahvasti menossa kohti kannattaa kaivostoimintaa. Saavutimme keskeisimmät tuotannolliset tavoitteemme myös kolmannella vuosineljänneksellä. Kasasimme malmia primäärikasalle 4,3 miljoonaa tonnia. Tuotimme nikkeliä 2370 tonnia ja sinkkiä 6328 tonnia, kertooTerrafame Oy:n toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen

tiedotteessa.

Nikkelin tuotantotavoite tälle vuodelle on 11500 tonnia ja sinkin tavoite 24700 tonnia. Yhtiön mukaan on todennäköistä, että nikkelin tuotantomäärä jää hieman ja sinkin tuotantomäärä ylittää tavoitteen hieman.

Terrafame on tarkistanut tulevien vuosien tuotantotavoitteita, jotka ovat nikkelille 24000 tonnia vuonna 2017, 30000 tonnia vuonna 2018 ja 35000 tonnia vuodesta 2019 alkaen, sekä sinkille vastaavasti 58000 tonnia, 67000 tonnia ja 75000 tonnia vuodesta 2019 alkaen.

Terrafamen käyttökate tammi−syyskuussa oli 136,4 miljoonaa euroa miinuksella, mikä oli 13,0 miljoonaa euroa budjetoitua parempi.

Tärkeimmät tekijät suunniteltua parempaan tulokseen olivat sinkin ennakoitua parempi myyntitulo ja kemikaalien käytön tehokkuuden parantuminen metallien talteenotossa. Sinkin myyntitulo tammi–syyskuussa oli 4,0 miljoonaa euroa yli budjetoidun.

Kaivosalueella oleva vesimäärä lähes puolittui kesän ja syksyn aikana, ja syyskuun lopussa se oli 5,5 miljoonaa kuutiometriä.

Marraskuussa koekäyttöön otettava keskusvedenpuhdistamo tehostaa vesien puhdistusta, parantaa ympäristöturvallisuutta sekä tuo säästöjä.

Tammi–syyskuussa Terrafame käytti Nuasjärveen johdettavan sulfaatin 15000 tonnin vuosikiintiöstään 9500 tonnia. Yhtiö on myös hyödyntänyt käänteisosmoosilaitostaan siten, että sulfaattipitoista rejektiä on johdettu bioliuotuskiertoon.

Tämän ansiosta sulfaattia on voitu palauttaa ja saostaa takaisin liuotuskasoille yhteensä lähes 4200 tonnia.

Syyskuun lopussa nikkelin hinta oli 10460 Yhdysvaltain dollaria tonnilta (9415 dollaria kesäkuun lopussa). Nikkelin kysyntä on jatkanut vahvaa kasvua kesäkuukausien aikana.

Sinkin hinta on ollut kesän ja syksyn aikana nousussa ja oli syyskuun lopussa 2378 Yhdysvaltain dollaria tonnilta (2102 dollaria kesäkuun lopussa).

Terrafame Oy:n liikevaihto metallituotetoimituksista oli tammi–syyskuussa 53,3 miljoonaa euroa ja heinä−syyskuussa 21,1 miljoonaa euroa.

Investoinnit olivat tammi–syyskuussa 48,7 miljoonaa euroa. Merkittävimpiä investointeja ovat olleet sekundäärikenttien laajentamiseen liittyvät maanrakennustyöt sekä marraskuussa koekäyttöön otettava keskusvedenpuhdistamo.

– Tavoitteiden mukainen toiminta on mahdollistanut sen, että alkusyksyllä 2016 saatoimme käynnistää yksityisen rahoituksen hakemisen ylösajon loppuun saattamiseksi tilanteessa, jossa yhtiöllä on selvät näytöt suunnitelmallisesti edenneestä tuotannon ylösajosta. Tämä on perusta sijoittajien kiinnostuksen varmistamiseksi, toteaa Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »
  • Tuoreimmat