REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Terrafamen rikkipalo sammutettu – tuotanto keskeytyksissä

Pekka Lassila
Talvivaaran kaivoksen rikkipaloa sammuttamaan hälytettiin yli 10 yksikköä.

KS-STT

Rikkivetykehittimestä ulos päässyt rikki syttyi palamaan Terrafamen Talvivaaran kaivoksella perjantaina aamupäivällä. Kaivosyhtiön arvion mukaan palo johtui laiteviasta. Rikin lämpötila oli yli sen syttymispisteen, joten rikki syttyi palamaan.

Terrafamen palokunta ja Kainuun pelastuslaitos saivat palon sammumaan iltapäivällä ennen kello neljää. Kaivoksen palokunta jatkaa seurantaa ja palopaikan jäähdyttämistä.

Kaivoksella evakuoitiin tuulen alapuolella olleet työntekijät, joita on joitakin kymmeniä. Tehdasalueella sekä sen ulkopuolella on seurattu vaarallisten kaasujen pitoisuuksia. Kaivosyhtiön mukaan palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja, eikä kukaan joutunut välittömään vaaraan.

Kaivostoimintaa Talvivaarassa pyörittävän Terrafame Oy:n toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen kertoi, että kyseessä oli pienimuotoinen rikkipalo rikkivetylaitoksen ulkopuolella. Lukkaroisen mukaan metallitehtaan toiminta on pysäytetty.


– Tehtaan toiminta on pysähdyksissä ainakin muutama päivän ajan, Lukkaroinen kertoi tiedotustilaisuudessa kaivoksella iltapäivällä.

Metallitehtaalla on kaksi rikkivetykehitinlinjaa, jotka molemmat on nyt pysäytetty. Tuotantolinjoista toinen pyritään samaan käyntiin mahdollisimman nopeasti.

Kaivos käyttää rikkiä raaka-aineena rikkivetyyn, jota käytetään saostuskemikaalina metallien talteenotossa.

Rikkivety on kaasuna räjähdysherkkä aine. Räjähdysherkkyyden lisäksi rikkivety on myös hyvin myrkyllinen kaasu. Rikkivedylle altistuminen aiheuttaa yleisimmin pahoinvointia, huimausta ja hengitysvaikeuksia. Aineelle altistuminen voi johtaa jopa kuolemaan.

Pelastuslaitos sai hälytyksen kello 10.44. Paikalla oli pelastuslaitoksen Kajaanin ja Sotkamon yksiköitä. Osa paikalle hälytetyistä yksiköistä jäi valmiustilaan kaivosalueen ulkopuolelle.

Palomestari Petri Vehniäinen Kainuun pelastuslaitokselta kertoo, että rikkipalo muodostaa myrkyllistä kaasua ja palaa näkymättömällä liekillä. Perjantain palo sammutettiin vaahdolla tukahduttamalla.

Maaliskuussa 2012 Talvivaaran kaivoksella sattui työtapaturma, jossa metallitehtaalla työskennellyt kenttäoperaattori kuoli, kun hän joutui rikkivetypäästön keskelle ilman asianmukaisia suojavarusteita. Kuoleman aiheutti auki jäänyt tarkistusventtiili, jonka kautta tappava rikkivetypilvi purkaantui.

Kainuun käräjäoikeus tuomitsi kesällä 2015 kaksi metallien talteenottolaitoksen esimiestä sakkorangaistuksiin kuolemantuottamuksesta ja työturvallisuusrikoksesta tapauksessa. Talvivaara Sotkamo Oy sai 60 000 euron yhteisösakon.

Asiaa on käsitelty tämän vuoden joulukuussa hovioikeudessa. Tuomiosta valittaneet esimiehet kiistivät syytteet ja katsoivat, ettei heillä ollut mahdollisuutta vaikuttaa tapahtumien kulkuun.

Edit: Tiedot palon sammumisesta päivitetty 16.12. klo 17.51

KATSO VIDEO

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »