REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Arkisto
Terrafamen tehdasalueelle on tulossa uusi akkukemikaalitehdas, joka tuottaa vuodessa noin 170 000 tonnia nikkelisulfaattia ja noin 7 400 tonnia kobolttisulfaattia.

Terrafamelle tulee uutena ammoniakki

Keskeisin akkukemikaalitehtaan toimintaan liittyvä riski on ammoniakin vuotaminen onnettomuuden tai muun poikkeuksellisen tilanteen seurauksena.

Akuissa hyödynnettävien nikkeli- ja kobolttikemikaalien valmistus tuo Terrafamen kaivoksen tehdasalueelle ammoniakin, jota ei ole


Lue lisää aiheesta

« »