REFRRER:path /

Terrafamelta vesistöön noin sata nikkelikiloa

arkisto
Terrafamelta pääsi kaivosalueen ulkopuolelle puhdistamatonta vettä enintään vuorokauden ajan heinäkuun 28.–29. päivä. Yhtiön mukaan päästö oli seurausta inhimillisestä virheestä johtuneesta häiriötilanteesta.

Hannu Mustonen

Terrafamelta pääsi kaivosalueen ulkopuolelle puhdistamatonta vettä enintään vuorokauden ajan heinäkuun 28.–29. päivä. Yhtiön mukaan päästö oli seurausta inhimillisestä virheestä johtuneesta häiriötilanteesta.

Häiriötilanne sattui sivukivialueella, mistä hapanta ja metallipitoista vettä ohjattiin virheellisesti avolouhoksen sijasta puhdasvesiojaan ja sen kautta Pirttipuron reitille. Tilanteen havaitsemisen jälkeen veden pääsy estettiin välittömästi.

Terrafame arvioi, että päästöstä johtuva nikkelikuormitus on enintään sata kiloa. Samalla yhtiö arvioi, että päästön vaikutukset lähialueelle jäävät vähäisiksi ja eri metalleille asetetut päästökiintiöt eivät ylity kuluvan vuoden aikana.

Terrafame on tehnyt asiasta ilmoituksen valvovalle viranomaiselle ja lähikunnille. Samalla se on varmistanut, ettei vastaava virhe voi toistua. Tehostettu näytteenotto jatkuu Pirttipurosta ja Talvijoesta.


Kaivosalueelta johdetun veden nikkelipitoisuus on ollut Pirttipurossa korkeimmillaan 14,1 milligrammaa litrassa (31.7.). Torstaina 3.8. pitoisuus oli samassa mittauspisteessä 1,7. Talvijoen alajuoksulta mitatut nikkelipitoisuudet ovat olleet merkittävästi alhaisempia.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti