REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »
Pertti Granqvist/arkisto
Talvivaaran kaivoksen alueella pohjavesi on saastunut tehdasalueella ja Kortelammen padolla.

Terrafamen Lukkaroinen: Pohjavesien pilaantuminen ei laajene

Terrafamen kaivos ei uhkaa pilata pohjavesiä entistä laajemmalta alueelta eikä lähiseudun asukkaiden tarvitse olla huolissaan.

Näin vakuuttaa toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen.

Yhtiön tulkinnan mukaan viime vuoden pohjavesitarkkailun tulokset eivät kieli siitä, että metallipitoisuuksien aiheuttama pilaantuminen olisi laajentunut tai pahentunut.

Lukkaroisen mukaan kaikki havainnot kaivostoiminnan kohottamista metallipitoisuuksista ovat kaivosalueella ja sielläkin sellaisissa kohdissa, joissa ongelmia tiedettiin olevan.


Lukkaroisen mukaan pohjavesien pilaantuminen on perua edellisen toiminnanharjoittajan ajalta, jota rasittivat etenkin allasvuodot. Sen sijaan Terrafame on saanut pilaantumisen aisoihin.

– Suojapumppauksilla on pystytty varmistamaan, että pilaantuminen ei ole laajentunut isommalle alueelle. Tilanne on pysynyt hyvin hallinnassa, hän vakuuttaa.

Samalla Lukkaroinen katsoo, että jo aloitetut toimet riittävät siihen, että pohjavesien pilaantuminen ei leviä kaivosalueelta ja pysyy alueellakin hallussa.

Hän uskaltaa myös luvata, että kaivoksen toiminnasta ei ole haittaa pohjavesille sen jälkeen, kun edelliseltä toiminnanharjoittajalta perityt ongelmat on saatu hoidettua pois päiväjärjestyksestä.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti


Lue lisää aiheesta

« »