REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Terrafamen purkuputki vajaakäytössä

Antti Ylönen
Purkuputki lähtee kaivosalueelta vasemmalla olevasta pumppaamosta. Se kulkee maan alla.

STT

Kajaani

Kaivosyhtiö Terrafamen mukaan purkuputki on ollut vajaakäytössä maaliskuun puolivälistä saakka, eikä suoria juoksutuksia Vuoksen ja Oulujärven vesistöihin ole tehty lainkaan.

Juoksutusten arvioidaan käynnistyvän jälleen tulva-aikaan toukokuun alussa.

Terrafamen mukaan tänä keväänä Talvivaaran kaivoksella ei ole tarvetta lupaehtojen vastaisten ylimääräisten sulfaattipitoisten vesien lisäjuoksutuksille.

Alkuvuoden aikana vesivarastona toimineelta louhoksen eteläiseltä osalta on johdettu 500  000 kuutiota vettä bioliuotuskasoihin. Käänteisosmoosilaitokselta tulevaa rejektiä eli erittäin sulfaattipitoista jätevettä on johdettu kasoihin 150  000 kuutiota.


Vielä vuoden 2015 lopussa alueella oli varastoituna vesiä 10,1 miljoonaa kuutiota, ja keväällä 2016 jouduttiin tilanteen kurissa pitämiseksi turvautumaan ylimääräisiin juoksutuksiin.

–  Tänä vuonna meidän ei ole vielä tarvinnut lainkaan juoksuttaa vanhan ympäristöluvan mukaisesti vesiä Vuoksen tai Oulujärven vesistöön. Purkuputkikin on ollut vajaakäytössä maaliskuun puolivälistä. Näillä näkymin luvan mukaiset juoksutukset käynnistyvät tulva-aikaan toukokuun alussa, Hilla arvioi.

Haussa uusi ympäristölupa

Kaivosyhtiö tarvitsee toiminnassaan vettä, joten kokonaan siitä ei haluta eroon päästä. Yhtiön arvion mukaan varastoitujen vesien määrän tulisi olla 1–3 miljoonan kuution haarukassa.

Vesienhallintaan liittyen Terrafame Oy on jättämässä syksyllä uuden ympäristölupahakemuksen. Lupaprosessiin liittyvät yva-menettelyn kuulemistilaisuudet alkavat torstaina Kajaanissa.

–  Alueelta juoksutettavien vesien määrä tulee vaihtelemaan vuosittain sadannan mukaisesti. Meidän tahtotila on, että saamme lupapäätöksen, jolla pärjäämme myös useamman peräkkäisen sateisen vuoden ajan, kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla sanoo.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »