REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Terrafamen vedenpuhdistamo koekäyttöön

Antti Ylönen
Juhlapuheen vedenpuhdistamon avajaisissa piti professori Esko Valtaoja, joka on Nuasen mökkiläisiä.
Sotkamolaisen kaivosyhtiön Terrafame Oy:n uusi vedenpuhdistamon koekäyttö on aloitettu. Keskusvedenpuhdistamon avajaiset ovat nyt menossa Talvivaaran kaivosalueella.

Kahdeksan miljoonaa euroa maksanut puhdistamo korvaa neljä kaivosalueella olevaa kenttäpuhdistamoa.

Keskuspuhdistamo toimii kalkkineutralointitekniikalla, joka on ollut käytössä vanhoissakin puhdistamoissa.

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroisen mukaan uudessa laitoksessa valvotuissa olosuhteissa vesien puhdistus tarkentuu ja kustannukset pienentyvät.


Laitoksessa puhdistetaan kaivosvesiä, eli sade- ja sulamisvesiä, jotka päätyvät kaivosalueen altaisiin. Puhdistetut vedet lasketaan luontoon ympäristöluvan mukaisesti.

Puhdistamoinvestointi on Lukkaroisen mukaan toteutettu alkuperäisessä aikataulussa ja suunniteltuun hintaan.

Ensi perjantaina alkavan koekäyttö kestää näillä näkymin ensi vuoden puolelle.

Terrafamen kaivoksella on kaksi erillistä vesienpuhdistusjärjestelmää.

Kaivosvesiä puhdistetaan kalkkineutralointimenetelmällä ja prosessivesiä käänteisosmoosilaitoksessa.

Avajaisissa juhlapuheen pitää professori Esko Valtaoja.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »