REFRRER:path /

Talvivaara

Sotkamossa sijaitsevalla Talvivaaran kaivoksella käytetään bioliuotusmenetelmää, jonka on arveltu mahdollistavan köyhän malmin taloudellisesti kannattavan hyödyntämisen.
Kaivos aloitti toimintansa lokakuussa 2008.
Talvella 2010-2013 sattui kipsisakka-altaissa kolme suurta vuotoa.
Marraskuussa 2014 Talvivaaran tuotantoyhtiö meni konkurssiin.
Vuoden 2015 kesällä valtio otti tuotantoyhtiön haltuunsa ja muutti kaivoksen nimeksi Terrafame.

 

« »

Terrafamen yt:t päätökseen – 37 saa lähteä

Terrafame irtisanoo 37 työntekijää.
Monimetalliyhtiö Terrafame Oy on saanut päätökseen yhteistoimintaneuvottelut, jotka yhtiö aloitti kaikkien henkilöstöryhmien kanssa syyskuun alussa.

Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Terrafame vähentää tuotannollisten ja taloudellisten syiden sekä toimintojen uudelleen järjestelyiden perusteella kaikkiaan 47 työtehtävää, joista irtisanomisia on 37.

Noin kolmasosa työtehtävistä poistuu metallien talteenotosta ja kaksi kolmasosaa tasaisesti kunnossapidosta, bioliuotuksesta ja vesienhallinnasta sekä tukitoiminnoista. Irtisanottaville henkilöille tarjotaan tukea muutostilanteeseen ja uudelleen työllistymiseen.

Neuvotteluissa etsittiin ratkaisua siihen, miten henkilöstöresursseja voidaan sopeuttaa vastaamaan paremmin toiminnan ylösajon loppuvaiheen tarpeita.


Tavoitteena on nyt vakiinnuttaa toimintaa ja viedä ylösajo loppuun mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Aktiivisimman ylösajon aikana Terrafame on työllistänyt kaivosalueellaan yli 1 300 yhtiölle ja kumppaniyrityksille työskentelevää henkilöä.

Tällä hetkellä Terrafamessa työskentelee noin 660 vakituista henkilöä.

Kommentit

Näytä 10 20 30 40 50 kommenttia sivulla

Jätä kommentti

Lue lisää aiheesta

« »